95 jaar betrouwbare partner voor inzicht in grond, gewas en water

95 jaar betrouwbare partner voor inzicht in grond, gewas en water

12 april 2023

Eurofins Agro viert 12 april 2023 haar 95-jarig bestaan. Al bijna een eeuw loopt Eurofins Agro voorop met betrouwbare en innovatieve analyses van o.a. grond, gewas, water, mest en compost. Zo draagt Eurofins Agro met data bij aan het verbeteren van opbrengst, kwaliteit en aan het verduurzamen van de voedselproductie in meer dan 25 landen.

Verduurzaming van landbouw en natuur gebaseerd op feiten

De wereld staat voor ingrijpende opgaves staat, als het gaat om het verbeteren van natuur, het voorkomen van verdere klimaatverandering, het voeden van 9 miljard mensen en het optimaliseren van de waterkwaliteit. Het realiseren van oplossingen voor leefbare wereld begint met zorg voor een gezonde bodem.

Grondonderzoek geeft inzicht in bodemgezondheid in landbouw en natuur en is een praktisch instrument om te monitoren of de doelstellingen van bijvoorbeeld koolstofopslag en van de stikstofaanpak op afgesproken ijkmomenten zijn gerealiseerd. De data die Eurofins Agro levert, is de basis voor optimalisatie van de agrarische productie én voor een feitelijke analyse van de staat van de natuur.

Rijke geschiedenis

De agro-divisie van Eurofins kent een rijke geschiedenis. Het begon in 1928 bij het Rijkslandbouwproefstation, het latere Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, in Groningen. Professor en bodemkundige ir. Joost Hudig startte met grondonderzoek voor boeren. Aan de uitkomsten van dat onderzoek koppelde hij een advies. Eerst voor de zuurgraad (pH) en later ook voor fosfaat (P), kalium (K) en stikstof (N).

Dat was een groot succes; de opbrengsten stegen dankzij het nieuwe inzicht. Samen met de boeren werd daarom een apart laboratorium opgezet voor routinematig onderzoek, het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (BLGG). In 2015 nam Eurofins Scientific het laboratorium over en werd de naam Eurofins Agro.

Oorspronkelijk was Eurofins Agro gevestigd in Haren. Na de oorlog, in 1948, verhuisde het lab naar Oosterbeek en in 2011 verhuisde het lab van Oosterbeek naar Wageningen.

Marktleider

Tegenwoordig heeft Eurofins Agro in Wageningen een modern, geaccrediteerd, laboratorium met de nieuwste technieken, een hoge mate van automatisering en robotisering. Eurofins Agro biedt analyses aan diverse klantgroepen van boeren tot universiteiten, van paardenliefhebbers tot studiegroepen, van glastuinbouw tot overheden en ook bloembollensector. Kortom het gehele speelveld rondom plant, dier, water en grond. Naast het laboratorium hebben we een netwerk met deskundige monsternemers over heel Nederland, altijd dicht bij de klant, paraat voor advies en dienstverlening.

Innovatie

Moderne analysemethodes en wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor het werk van Eurofins Agro. Een team van specialisten werkt iedere dag aan het optimaliseren van methodes, het creëren van nieuwe inzichten en toepassingen. Dit doen we bij voorkeur samen met klanten. Innoveren is een teamsport met resultaten uit de praktijk.

Een van die voorbeelden is het inzetten van Nabij-Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) voor de analyse van ruwvoer, grondstoffen, bodem- en mestmonsters. Een snelle, schone en zeer nauwkeurige methode, die wereldwijd inzetbaar is. Hiermee kunnen we o.a. de koolstofvastlegging, vele grondkarakteristieken en het bodemleven op een duurzame wijze meten zonder het gebruik van chemicaliën.