Terug naar overzicht

Een actief bodemleven is goed voor de groei en ontwikkeling van planten. Bodemleven maakt voedingstoffen beschikbaar voor het gewas, produceert humus en draagt bij aan een goede bodemstructuur. Bovendien zorgt een goed ontwikkeld bodemleven ervoor dat schadelijke schimmels en bacteriën zich minder snel kunnen vermeerderen. Een rijk en actief bodemleven bevordert de algemene ziektewering van de bodem.

Bodemleven bestaat uit een groot aantal verschillende organismen zoals schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes en pot- en regenwormen. Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën zijn niet gemakkelijk waar te nemen in de bodem. Tot nu toe werden deze organismen met microscopisch onderzoek in kaart gebracht.

Unieke samenstelling celwanden

BodemlevenMonitor maakt gebruik van een internationaal erkende methode om verschillende functionele groepen te bepalen. De methode berust op het analyseren van vetzuren in de celmembranen van levende micro-organismen met gaschromatografie.

Het gaat hierbij om de zogenaamde fosfolipidenvetzuren, in het Engels Phospholipid Fatty Acids (PLFA). De PLFA-samenstelling van de celwanden is uniek voor de verschillende groepen. PLFA’s komen alleen voor in levende organismen; in dode cellen breken deze vetzuren snel af. Inzicht in welke PLFA’s in een grondmonster aanwezig zijn, geeft dus informatie over zowel de hoeveelheid levende biomassa als over welke groepen micro-organismen in de bodem aanwezig zijn. De methode is niet geschikt om specifieke soorten te determineren. Hiervoor blijven de DNA-analyses en uitplaatmethodes relevant.

Bodems en behandelingen vergelijken

BodemlevenMonitor brengt functionele groepen micro-organismen in kaart en geeft een ‘vingerafdruk’ van het aanwezige bodemleven. De analyseresultaten maken het mogelijk om verschillende bodems met elkaar te vergelijken, te monitoren door de tijd heen en om het effect van verschillende behandelingen op het bodemleven te meten.

FAQ BodemlevenMonitor

Vragen en antwoorden over het meten van bodemleven

BodemlevenMonitor is beschikbaar voor grond, kasgrond,  (an)organisch substraat en water. 

PARAMETERS  
Totale microbiële biomassa
Totale hoeveelheid bacteriën: Gram-positieve/Gram-negatieve bacteriën
Totale hoeveelheid schimmels: arbusculaire mycorrhiza en overige schimmels
Protozoa
Verhouding schimmels en bacteriën
Verhouding Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën
pH
Organische stof
Organische stof kwaliteit (C/OS ratio)
Streefwaarde Aanvullend

Voor meer informatie over de parameters, klik hier

Folder BodemlevenMonitor

Naam Datum Bestand
Folder Bodemleven Monitor 23-08-2022
BodemlevenMonitor orderformulier 27-02-2024

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >