In de ban van het nieuwe Tobamovirus ToBRFV

5 juli 2019 - Expertartikel

Met de komst van het nieuwe Tobamovirus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) is het van belang alert te zijn en het tomatengewas goed te monitoren. De resistentie tegen tobamovirussen in tomatenrassen wordt namelijk doorbroken door ToBRFV. Maar hoe kunt u de aanwezigheid van het nieuwe virus herkennen? 

Tobamovirussen, waaronder ook het Tomatenmozaïekvirus (ToMV) en het Tabaksmozaïekvirus (TMV), zijn zeer besmettelijk. Ze worden voornamelijk mechanisch verspreid. Bijvoorbeeld via gewashandelingen, besmette vruchten en fust, maar ook door kleding, schoeisel, sieraden en hommels.

Tobamovirussen zijn erg stabiel. Ze kunnen lang overleven in besmette plantenresten, op zaden, in water, grond en oppervlakten. Daarnaast zijn ze bestand tegen zeer hoge temperaturen (95°C voor 10 minuten). Bij de keuze van een tomatenras wordt vaak gekozen voor resistenties tegen Tobamovirussen, ToMV en TMV (resistentie TM-2 en TM-22), echter wordt deze resistentie doorbroken door het nieuwe Tobamovirus ToBRFV. Dat wil zeggen dat planten besmet met ToBRFV ziek worden en ook een bron zijn voor verspreiding van het virus.

Waardplanten van het ToBRFV zijn tomaat, paprika, petunia, (sier)tabak en onkruiden zoals zwarte nachtschade en muurganzevoet. Het is niet bekend of ToBRFV in Nederland al in tomatenplanten is gevonden. Ook voor paprika is dit nog niet bekend. In paprika wordt een ander Tobamovirus, het Paprikamozaïekvirus (PMMoV), regelmatig aangetoond.

ToBRFV herkennen

De aanwezigheid van ToBRFV is slecht te herkennen. Een besmette plant toont niet altijd duidelijke symptomen. Ook kunnen deze symptomen snel verward worden met symptomen van andere virussen. Hierdoor wordt mogelijk de ernst van de besmetting onderschat. Enkele symptomen, zoals gevlekte tomaten, kunnen verward worden met het Pepinomozaïekvirus. Daarnaast kunnen symptomen lijken op een besmetting met het Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV), een Tospovirus met als vector Trips.

ToBRFV onderzoeken

Twijfelt u of uw tomatenplanten besmet zijn? Laat dan altijd een Plantgezondheid onderzoek uitvoeren. In eerste instantie wordt een ELISA-test uitgevoerd op de meest voorkomende tomatenvirussen: ToMV, TMV, TSWV, INSV, PepMV, CMV, AMV en Potyvirus. Geeft ToMV en/of TMV een positief resultaat in de ELISA-test, dan is er een vermoeden dat uw plantmateriaal is besmet met ToBRFV. Vervolgens wordt een PCR-test voor ToBRFV uitgevoerd. Als de uitkomst van de PCR-test voor ToBRFV positief is, is uw tomatenplant besmet met ToBRFV. Is een quarantaine organisme.

Maatregelen

Ter voorkoming van besmetting is er een nieuw hygiëneprotocol tomaat opgesteld. Hierin staan de voorschriften betreffende het omgaan met personeel, de werkzaamheden op het bedrijf, de afvoer van planten en het reinigen van de kas. Het is zeer belangrijk zich aan de voorschriften te houden om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Inmiddels zijn er zaadtesten voor ToBRFV ontwikkeld en kunnen zaadpartijen getest worden op dit virus. Ook zijn veredelingsbedrijven bezig om resistenties te introduceren in nieuwe tomatenrassen.

Twijfelt u of uw tomatenplanten besmet zijn met het nieuwe Tobamovirus ToBRFV? Laat onze Plantdoctors een onderzoek uitvoeren. Kies voor zekerheid om verdere verspreiding te voorkomen. Neem contact op via horti@eurofins.com