Terug naar overzicht

Als je gaat beregenen, is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteit van het gebruikte water. In welke mate water geschikt is voor beregening, wordt sterk bepaald door het chloride- en het ijzergehalte. Te veel chloor in het water is schadelijk; de mate waarin is afhankelijk van het gewas. 

Als er wordt beregend met ijzerhoudend water, zoals bronwater, kan het ijzer (Fe2+) reageren met zuurstof tot een geoxideerde vorm, een bruine neerslag, en dat resulteert in verbranding van het blad. Bij een ijzergehalte lager dan 10 mg/l Fe is de schade klein. Als er gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater is het risico op bruine neerslag en bladverbranding gering.

Naast het chloor- en ijzergehalte speelt ook de hardheid van water een rol, met andere woorden de hoeveelheid calcium en magnesium bevat het water. Water dat ‘te hard’ is veroorzaakt verstoppingen in de leidingen.

Tot slot is het voor een aantal vollegrondsgroentengewassen verplicht om beregeningswater op E. coli te laten onderzoeken. Dit is het geval als het gewas onder GLOBALG.A.P. valt. De bacterie E. coli wordt door GLOBALG.A.P. gehanteerd als indicator voor microbiële waterkwaliteit.

PAKKET PARAMETERS
Oppervlaktewater (pakket 610) pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si + Totale en tijdelijke hardheid
Bron-/grondwater
(pakket 612)
Pakket 610 + Fe-totaal
Microbiologisch: 
Humaan pathogeen
E.Coli, enterococcen en coliformen + totaal aëroob kiemgetal

Normen Microbiologie Beregeningswater

Eurofins Agro vermeldt op het verslag van microbiologisch onderzoek van irrigatiewater de volgende normen:

Micro-organisme (in water) Norm
 E. coli GLOBALG.A.P. E. coli < 1.000 kve/100 ml
  Europese Drinkwater Richtlijn: E. coli < 1 kve/100 ml
Aëroob kiemgetal in water*) < 100 kve/ml
Enterococcen in water*) < 1 kve/100 ml
Coliformen in water*) < 1 kve/100 ml

*) Volgens Europese Drinkwater Richtlijn

Meer informatie

Global GAP normen
Europese Drinkwater Richtlijn