Terug naar overzicht

Optimale teeltomstandigheden zorgen voor een optimale kwaliteit en opbrengst. Goed en voldoende water is hiervoor een basisvoorwaarde. Bij het opstellen van een bemestingsplan is de chemische samenstelling van het water een belangrijke factor.

Breng de waterkwaliteit op uw bedrijf in kaart:

  • uitgangswater in het bassin
  • samenstelling van de voedingsoplossing
  • samenstelling van het drainwater
  • werking van de ontsmetter

Na analyse ontvang je een verslag met een helder overzicht van de gemeten waardes en een praktisch advies. Met de analyseresultaten kun je de juiste maatregelen nemen, of het nu gaat om bemesting of ontsmetting.

Basis wateronderzoek

In het basis chemisch wateronderzoek meet Eurofins Agro omvat de volgende parameters: pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si.  Afhankelijk van het gebruiksdoel kan je aanvullende parameters laten bepalen.

Overzicht chemisch onderzoek

CHEMISCH PAKKET ONDERZOEK
Drain-/MatwaterCheck Basis wateronderzoek
DruppelwaterCheck Basis wateronderzoek
UitgangswaterCheck Basis wateronderzoek
+ totale en tijdelijke hardheid
BronwaterCheck Basis wateronderzoek
+ Fe-totaal
totale en tijdelijke hardheid
Waterwet (Wtw) Beperkt wateronderzoek
pH, EC, NH4, Na, Cl, NO3, P
Ketelwater Basis wateronderzoek
Fe-totaal + totale en tijdelijke hardheid
+ P- en M-getal
Aanvullend N-ureum, Al, F
ZuiveringsCheck Brede analyse pesticiden
(incl. herbiciden op lage grenzen)
Methaan CH4 in bronwater
Zware metalen Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg,
Pb, Al, Ba, Co, Mo, Se

 

BIOLOGISCH PAKKET ONDERZOEK
OntsmetterCheck  Voor en na ontsmetter (aantal bacteriën en schimmels)
en totaal aantal schimmels
DNA Multiscan  Breed overzicht van plant pathogenen
Humaan pathogeen  E. coli, coliformen, enterococcen

Meer informatie

Naam Datum Bestand
Folder OntsmetterCheck 13-11-2019
Uitleg Verslag Tuinbouw 13-11-2019
Folder Water Glastuinbouw 13-11-2019
Folder DNA Multiscan 19-12-2022
Handboek Nutrient Solutions 21-09-2020

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >