Terug naar overzicht

Veel plantpathogenen (virussen, bacteriën, schimmels en nematoden) verspreiden zich via het recirculatiesysteem van het voedingswater. Om te voorkomen dat er besmet water wordt gebruikt als voedingswater hebben veel glastuinbouwbedrijven een ontsmetter geïnstalleerd. Deze dure investering is echter geen garantie dat het systeem werkt.

Wil je zeker zijn van de goede werking van de ontsmetter, doe dan de OntsmetterCheck. Voor  dit onderzoek nemen we voor en na de ontsmetter een watermonster. Dit monster transporteren we gekoeld in steriele flessen naar het micro-biologisch laboratorium. In het laboratorium bepalen we het aëroobkiemgetal (aantal bacteriën en schimmels) en het totaal aantal schimmels. We controleren de werking van de ontsmetter door de uitslagen van beide monsters naast elkaar te zetten.

Betrouwbaar

De OntsmetterCheck van Eurofins Agro is geaccrediteerd volgens de Raad voor Accreditatie (ISO 17025). Dit betekent dat we de analyse uiterst betrouwbaar uitvoeren, volgens gestelde richtlijnen. Het onderzoek is een momentopname. Wilt je er zeker van zijn dat de ontsmetter goed werkt, laat het onderzoek dan minimaal vier keer per jaar uitvoeren. OntsmetterCheck is geschikt voor alle soorten ontsmetters (verhitting, UV-straling of oxidatie met ozon of waterstofperoxide).

OnsmetterCheck geeft inzicht in:

PARAMETERS
Aëroob kiemgetal 22°C kve/ml
Totaal aantal schimmels kve/ml
Totaal aantal gisten en schimmels kve/ml

kve = kolonievormende eenheden

De onderzoeksduur is vijf tot zeven werkdagen na ontvangst in het laboratorium. 

 

Naam Datum Bestand
Folder OntsmetterCheck 13-11-2019