Terug naar overzicht

Een tekort aan één of meerdere elementen heeft vaak grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van het gewas. De opname van nutriënten hangt af van veel factoren. Naast pH en EC is ook het klimaat een factor van belang.

Temperatuur, licht en luchtvochtigheid bepalen de verdamping en daarmee de opname en het transport van nutriënten. Bovendien speelt de onderlinge verhouding tussen de aanwezige nutriënten een rol, te veel van het ene element remt vaak de opname van het andere.  Tijdens het seizoen zijn twee methodes om inzicht te krijgen in de opname en de voedingstoestand van het gewas:

GewasCheck

De droge stofanalyse bepaalt in ovengedroogd plantmateriaal zowel de opgeloste als de vastgelegde nutriënten. U krijgt dus informatie over alle nutriënten die in de plant aanwezig zijn. De resultaten worden gepresenteerd in g/kg, μg/kg, %/kg of mmol/kg droge stof. Eurofins Agro beschikt over een uitgebreide database met streefwaarden voor een groot aantal gewassen. Hiermee kunt u zien of de waarden uit de analyse van uw gewasmonster, overeenkomen met de richtwaarden voor uw gewas.

PlantsapCheck

De plantsapanalyse bepaalt de nutriëntensamenstelling van geperst plantmateriaal na invriezen en ontdooien. Bij deze analyse worden alle nutriënten in de sapstroom en in het celvocht bepaald. De analyse geeft inzicht in opname van nutriënten door de plant. De plantsapanalyse is een momentopname. De resultaten van de analyse kunnen beïnvloed worden door verschillende factoren. Het is daarom van belang dat monsters altijd op hetzelfde moment worden genomen. De resultaten worden gepresenteerd in mg/l of in mmol/l.

GewasCheck Basis

GewasCheck Basis
Droge stof
Stikstof (N)
Nitraat (NO3)
Zwavel (S)
Fosfaat (P)
Kalium (K)
Magnesium (Mg)
Calcium (Ca)
Natrium (Na)
IJzer (Fe)
Mangaan (Mn)
Koper (Cu)
Kobalt (Co)
Borium (B)
Molybdeen (Mo)
Chloor (Cl)
Zink (Zn)

*Onderzoek van steeltjes, blad, knol, gewas, etc. 

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >