Terug naar overzicht

Nutriënten in kasgrond kunnen vrij beschikbaar zijn of vastgelegd zijn aan de gronddeeltjes. De verhouding tussen veen en kleideeltjes bepaalt daarbij hoe sterk de elementen aan de gronddeeltjes zijn gebonden. 

De vruchtbaarheid van een kasgrond wordt niet alleen bepaald door de aanwezige mineralen en de beschikbaarheid daarvan.  Maar ook door: 

  • Organische stof
  • Zuurgraad (pH)
  • Watervasthoudend vermogen (pF)
  • Bodemleven

Eurofins biedt een totaalpakket aan voor het onderzoek van de kasgrond, waarbij de chemische, fysische en biologische eigenschappen in kaart worden gebracht. Er zijn twee mogelijkheiden voor onderzoek van kasgrond:

  • Voor de teelt (KasgrondVoorraad)
  • Tijdens de teelt (KasgrondCheck)

Het onderzoek KasgrondVoorraad maakt het mogelijk om voorafgaand aan de teelt de juiste maatregelen te nemen om de bodemvruchtbaarheid van de kasgrond op peil te brengen. Tijdens de teelt is het zaak om de beschikbaarheid van nutriënten in de gaten te houden. Dat kan met KasgrondCheck.

Het bemestingsonderzoek van Eurofins geeft informatie over de toestand van de kasgrond en de opname door het gewas. Er zijn twee soorten onderzoeken van kasgrond mogelijk.

  • KasgrondVoorraad geeft het totale beeld van de bodemvruchtbaarheid
  • KasgrondCheck is een snel onderzoek van de beschikbare nutriënten in de kasgrond

KasgrondVoorraad

ONDERZOEK PARAMETERS
Chemisch N-totale bodemvoorraad, C/N, NLV, S-totale bodemvoorraad, C/S, SLV, K-bodemvoorraad, Ca-bodemvoorraad, Mg-bodemvoorraad, Na-bodemvoorraad, P-plantbeschikbaar, P-bodemvoorraad
Fysisch pH, C-organisch, organische stof, organische-stof-balans, koolzure kalk, klei, silt, zand, CEC, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- en H-bezetting %, structuurdriehoek, verkruimelbaarheid, verslemping, pF-curve
Biologisch Microbiële biomassa, microbiële activiteit, ratio schimmels en bacteriën


KasgrondCheck

Vlak voor de teelt kan worden onderzocht welke nutriënten direct beschikbaar zijn voor het gewas. Dit onderzoek heeft een korte doorlooptijd.

ONDERZOEK   PARAMETERS
Chemisch pH (KCl), EC, NH₄, K, Na, Ca, Mg, NO₃, Cl, S, HCO₃, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si

Aanvullend onderzoek is mogelijk voor:

  • Aluminium (Al)
  • Fluor (F)

Folder Kasgrond

Naam Datum Bestand
Flyer Inzicht in Kasgrond 13-11-2019

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >