Terug naar overzicht

Onverwachte problemen in de teelt zijn soms terug te voeren op de zuiverheid van meststoffen (te veel natrium of zware metalen). Verstoppingen van de leidingen tijdens beregenen of neerslag in de A- of B-bak in de glastuinbouw zijn soms terug te voeren op onzuiverheden in de gebruikte meststoffen. 

De laatste jaren hebben meststoffenproducenten in Nederland en internationaal, verschillende nieuwe meststoffen op de markt gebracht, bijvoorbeeld natriumarme meststoffen en diverse organische producten. Daarnaast is er een aantal nieuwe producenten toegetreden tot de markt. Voordat je overstapt op een nieuwe meststof of een andere leverancier is het verstandig om de zuiverheid en de samenstelling van de nieuwe meststof te onderzoeken. Verontreinigingen in meststoffen kunnen allerlei problemen veroorzaken in de teelt. 

Organische meststoffen

ONDERZOEK PARAMETERS
  Ammonium-N, Ureum-N, Kalium (K2O)-totaal, Fosfaat (P2O5) - oplosbaar in water, Fosfaat (P2O5) - oplosbaar in ammoniumcitraat, Zwavel (S)-totaal, Chloor (Cl) - oplosbaar in water, soortelijk gewicht
Zware metalen Arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink, thallium
Sporenelementen Boor, ijzer, mangaan, molybdeen, cobalt, silicium, selenium, aluminium

 

Wateroplosbare meststoffen

ONDERZOEK PARAMETERS
Vast N-totaal, NO3-N, NH4-N, Cl, P2O5, K2O, MgO, CaO, Na2O, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Si
Aanvullend:Ureum
Wateroplosbaar Totaal, vloeibaar

N-totaal, NO3-N, NH4-N, Cl, P2O5, K2O, MgO, CaO, Na2O, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn, EC, pH, dichtheid. 
Aanvullend: Ureum

 

Mineraalzuuroplosbare meststoffen

ONDERZOEK PARAMETERS
Vast

N-Totaal, NO3-N, NH4-N, Cl, P2O5, K2O, MgO, CaO, Na2O, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Si

Aanvullend: ureum

 

Organische meststoffen

ONDERZOEK PARAMETERS
Basis

DS, N-totaal, K2O, P2O5, OS, asrest

Standaard DS, N-totaal, NO3-N, NH4-N, K2O, P2O5, MgO, CaO, Na2O, SO3, OS, asrest
Totaal DS, N-Totaal, NO3-N, NH4-N, K2O, P2O5, MgO, CaO, Na2O, SO3, OS, asrest, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl

 

Kalkmeststoffen

ONDERZOEK PARAMETERS
Basis

DS, Neutraliserende Waarde (NW)

Standaard DS, N-totaal,P2O5, K2O, NW
Totaal DS, N-Totaal, P2O5, K2O, CaO, MgO, Na2O, SO3, SiO2,  NW, Fijnheid 160 µm en 630 µm