Terug naar overzicht

Voor het gebruik van water voor groenten en fruit in verschillende toepassingen (irrigatie, toepassingen gewasbescherming) dient een teler een risico-inventarisatie uit te voeren. Dit om de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen zoals onder andere is vastgelegd in de GLOBALG.A.P. criteria.

In de afgelopen droge zomers zijn telers regelmatig uitgeweken naar alternatieve bronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater in plaats van bassinwater), waarvoor opnieuw een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit water geschikt is voor het beoogde gebruik. Eurofins kan de microbiologische kwaliteit van het gebruikte water in kaart brengen.

 

 Biologisch onderzoek

PAKKET ONDERZOEK
OntsmetterCheck  Voor en na ontsmetting: 
aëroob kiemgetal (aantal bacteriën en schimmels) + totaal aantal schimmels. Meer informatie.
DNA Multiscan Veel voorkomende ziekteverwekkers. Meer informatie
Humaan pathogenen  E.coli, coliformen, enterococcen

Normen Microbiologie Water

Eurofins vermeldt op het verslag van microbiologisch onderzoek van irrigatiewater de volgende normen:

Micro-organisme (in water) Norm
 E. coli GLOBALG.A.P. E. coli < 1.000 kve/100 ml
  Europese Drinkwater Richtlijn: E. coli < 1 kve/100 ml
Aëroob kiemgetal in water*) < 100 kve/ml
Enterococcen in water*) < 1 kve/100 ml
Coliformen in water*) < 1 kve/100 ml

*) Volgens Europese Drinkwater Richtlijn

Meer informatie

GlobalG.A.P. normen
Europese Drinkwater Richtlijn

 

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >