Terug naar overzicht

Compost is een hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof. Compost moet vrij zijn van onkruidzaden, pathogenen en bodemvreemde bestanddelen.  In de compost die wordt gemaakt van Nederlands groente-, fruit- en tuinafval kan plastic een probleem vormen.

Een vervuiling door plastic is echter lastig aan te tonen. Een analyse van plastic deeltjes in compost op basis van gewichtsprocent droge stof is niet representatief. Plastic weegt heel weinig, dus het uitdrukken van plastic in gewichtsprocenten zegt onvoldoende over de aanwezige verontreiniging. Een innovatieve methode maakt het mogelijk om het oppervlak plastic in cm2 per liter compost te analyseren. De nieuwe methode is een oppervlaktebepaling van het aanwezige plastic plus het totaal verontreinigingen (excl. steentjes) in cm2 per liter compost. Dit oppervlak wordt via een digitale foto en software wordt berekend. 

De nieuwe oppervlaktebepaling verontreinigingen in compost omvat twee analyses:

  1. Bepaling van alle verontreinigingen (excl. steentjes) uitgedrukt in cm2 per liter. De verontreinigingen worden afgebeeld door middel van een foto. 
  2. Analyse van  het oppervlakte van alleen van de plastic verontreinigingen. Ook hiervan wordt het resultaat in cm2 per liter en met een foto weergegeven.

Foto: Beeldopname van verontreinigingen. Links: glas en metaal. Rechts: plastics. 

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) werkt aan de  ontwikkeling van normen voor Keurcompost waarin is vastgelegd  hoeveel plastic in cm2 per liter compost mag bevatten. De normstelling wordt in de loop van 2021 verwacht.