Terug naar overzicht

Op basis van de streefcijfers voor het gewas in organische substraten (potgrond) wordt een bemestingsadvies gegeven. De samenstelling van het gietwater, het teeltstadium en of er sprake is van recirculatie, is daarbij belangrijk. Een analyse moet bij voorkeur iedere 2-4 weken herhaald worden. 

Het potgrondverslag vermeldt naast de analysecijfers, ook een visuele weergave van de waardering. Balkjes geven aan of een resultaat laag, goed of hoog is, uitschieters vallen zo direct op.

Kwaliteitscontrole kokos

Naast het bemestingsonderzoek kunnen we ook de kwaliteit van kokos controleren. Via een speciale techniek worden EC, pH, hoofd- en sporenelementen bepaald. 

Fysisch onderzoek

De geschiktheid van organische substraten wordt beoordeeld via fysisch onderzoek. Parameters als vocht/lucht huishouding en krimp of het stortgewicht bepalen de teeltkwaliteit van het substraat. De Regeling Handels Potgronden (RHP) maakt gebruik van deze methodieken om de samenstelling van potgronden vanuit de Potgrond Industrie te controleren. Dit onderzoek wordt ook door Eurofins uitgevoerd.

Basis onderzoek

PARAMETERS
pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si

Afhankelijk van het gebruiksdoel kan je aanvullende parameters laten bepalen: 

  • Ureum
  • Aluminium (Al)
  • Fluor (F)

Een voorbehandeling om langzaamwerkende meststoffen (CRF-korrels) te verwijderen  is aan te raden. 

Andere pakketten voor potgrond en kokos zijn ook mogelijk, neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie. 

 

Naam Datum Bestand
Uitleg Verslag Tuinbouw 13-11-2019

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >