Sjors Beijer: 'Noodzaak analyseren steeds groter'

Sjors Beijer: 'Noodzaak analyseren steeds groter'

30 november 2023 - Expertartikel

De introductie van emissieloos telen en van circulaire substraten maken teeltstrategiën minder robuust. Het is daarom steeds belangrijker om een vinger aan de pols te houden. Frequente analyses maken dat mogelijk, aldus Sjors Beijer, de nieuwe Business Unit Manager Horti bij Eurofins. Een kennismakingsinterview.

“Voor de transitie naar de circulaire tuinbouw is het onvermijdelijk dat je regelmatig analyses uitvoert.” Dat is de stellige overtuiging van Sjors Beijer, Business Unit Manager Horti bij Eurofins. Als telerszoon met een diploma van de Wageningen Universiteit op zak, weet hij waarover hij praat.

Sinds deze zomer is Beijer de nieuwe Business Unit Manager voor de divisie Horticulture. Hij werkt al wat langer bij Eurofins. In januari van dit jaar startte hij bij de divisie Mest en Compost, na zeven jaar te hebben gewerkt bij één van de grootste substraatfabrikanten.

Waarom heb je gekozen voor een rol bij Eurofins?

“Eurofins ken ik al heel lang. Op de potplantenkwekerij van mijn ouders lieten we vroeger al alle analyses door Eurofins uitvoeren. Ook in mijn vorige baan had ik op verschillende manieren te maken met Eurofins; van het analyseren van grondstoffen voor de sustraten tot aan samenwerken in verschillende innovatieprojecten. Het is een mooi bedrijf en de analytische inzichten die Eurofins levert, zijn voor tuinbouwbedrijven essentieel. Bij Eurofins werken bovendien veel mensen met inhoudelijke kennis en passie voor de sector, dat maakt het extra leuk.”

“Wat ik ook mooi vind, is dat het bedrijf onderdeel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van 900 laboratoria. Dat maakt one-stop-shopping voor alle analyses mogelijk. Dus niet alleen voor grond-, water- en gewasanalyes, maar ook voor de bepaling van inhoudsstoffen en residu, kan een teler bij Eurofins terecht. Voor bijvoorbeeld compost en potgrond kunnen we ook residuen analyses en PFAS-onderzoek uitvoeren.”

'Eurofins Horti maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk.
Dat maakt one-stop-shopping voor alle analyses mogelijk'

Je kent de tuinbouw dus van binnenuit. Wat zijn in jouw ogen de grootste uitdagingen waar telers de komende jaren voor staan?

“Ja, de sector staat inderdaad voor grote uitdagingen. Circulariteit is daarvan één. Als je gaat telen in hernieuwbare substraten, dan moet je leren hoe je daarmee omgaat. Door veranderde eigenschappen, moet de teeltaansturing steeds nauwkeuriger en is er minder foutmarge. Het is dan heel belangrijk om een vinger aan te pols te houden met behulp van analyses. Dat start in de eerste plaats met een nulmeting van je huidige werkwijze. Daarna moet je regelmatig vastleggen wat er gebeurt in het substraat én in het gewas, waarin je aanpassingen doorvoert zoals veenvervanging in potgrond. Alleen zo kan je op tijd bijsturen. Bovendien krijg je zo handvaten om een volgende teelt te optimaliseren. We zien in de praktijk dat de noodzaak van de nulmeting wel eens wordt onderschat. Door regelmatig analyses te nemen, zijn telers in staat proactief te handelen, in plaats van reactief als gebreksverschijnselen optreden en het eigenlijk al te laat is.”

“Naast de overstap op nieuwe teeltmedia is ook emissieloos telen een grote opgave voor de sector. Minder inzet van chemische middelen, maakt de teelt ook kwetsbaarder. Weerbaarheid van het gewas wordt daarom steeds belangrijker. We realiseren ons in de tuinbouw steeds beter dat plantenvoeding een grote rol speelt in de weerbaarheid van planten tegen aantasting door schimmels of insecten. Samen met een aantal partijen kijkt Eurofins daarom naar een update van de bemestingsadviesbasis. Er ligt daarbij onder andere focus op de stikstofbehoefte.”

“Als je met minder middelen werkt, is het zaak om tijdig in te kunnen grijpen als er iets mis dreigt te gaan. Onze inzichten helpen daarbij. Vroegtijdige diagnose van potentiële schadeverwekkers kan met moderne DNA-technologie, zoals de DNA Multiscan. DNA-technologie zetten we ook in om het microbioom in kaart te brengen en beter te begrijpen. Daarbij kijken we naar zowel goede als slechte micro-organismen in de teelt. Deze analyses zijn nog relatief nieuw vergeleken met water- en substraatanalyses en vragen een andere benadering. Ons doel is die informatie zo bruikbaar mogelijk te maken voor telers.”

Hoe kunnen telers het meest uit de analyses halen?

“Telers die regelmatig analyses laten uitvoeren, beschikken over enorm veel data over de samenstelling van voedingsoplossingen en de opname door het gewas. Die data geeft interessante inzichten. Nog mooier is het om deze informatie te koppelen aan andere teeltgegevens, zoals bijvoorbeeld verdamping of temperatuur. Zo kan je de teelt verder optimaliseren. Er zijn verschillende platforms beschikbaar waarbinnen dat mogelijk is. Eurofins maakt het mogelijk om de analysedata in al die platforms in te lezen en werkt samen met elke partij die een dergelijke digitale oplossing aanbiedt.”

“Een andere ontwikkeling in de tuinbouw waarin data een rol speelt, is autonoom telen. Dat is een interessante ontwikkeling in systemen waarin externe invloeden zover mogelijk kunnen worden geëlimineerd. Ik ben heel benieuwd welke vlucht dat gaat nemen. In eerste instantie is er volgens mij nog veel winst te halen door bestaande teeltsystemen robuuster en transparanter te maken met data uit analyse van substraat, water en gewas. Zeker in het buitenland is er nog veel ruimte voor die verbeterslag, daar waar de teeltadviseur niet om de hoek woont en toeleveranciers meer op afstand zitten.”

'De overstap op nieuwe teeltmedia en emissieloos telen zijn een
grote opgave voor de sector. Teelsturing komt steeds nauwkeuriger.
Data uit de analyses van Eurofins Horti zijn daarbij onmisbaar.'

Je noemt het buitenland. Internationalisering is zeker een trend in de sector. Waar gaat het naar toe met Eurofins Horti?

“Wereldwijd merken we een groeiende belangstelling voor analyses door Eurofins. In verschillende landen werken wij al met dealers die onze diensten aanbieden. De samenwerking met die partijen verloopt heel plezierig. Wij hebben dagelijks transport vanaf Schiphol naar ons lab in Wageningen. Wanneer monsters ’s ochtends in het lab zijn binnen gebracht, gaan de meeste monsters diezelfde dag nog op verslag naar de klant. Daar zijn we best trots op! Als de monstername in verre landen goed aansluit op luchttransport, kan een klant in bijvoorbeeld Mexico of Canada binnen drie dagen zijn resultaten hebben.”

“In China hebben we een lokaal Eurofins-lab dat zelf de horti-analyses uitvoert. De analyseresultaten worden vervolgens digitaal naar Wageningen gestuurd, waar ze in een rapport worden gezet en waar desgewenst streefwaardes en een bemestingadvies aan wordt gekoppeld. Deze decentrale werkwijze willen we in de toekomst voor meer landen op te zetten. Dat is nog sneller en voorkomt het transport van monsters.”

“Een andere ontwikkeling waaraan we willen werken, is het opzetten van een systeem voor abonnementen voor analyses. Dat maakt het voor telers en monsternemers efficiënter qua planning en adminstratie. Dit idee zou je óók verder kunnen uitwerken, door samen te werken met ketenpartners. Bijvoorbeeld met een producent van jonge planten. Gedurende de teelt krijg je dan niet alleen een teeltadvies vanuit de leverancier, maar ook een tweewekelijkse analyse van de voedingsstatus, EC en pH. Zo houden alle partijen beter zicht op het teeltproces. Dat maakt het mogelijk om bij te sturen als dat nodig is. Dat zal leiden tot een beter resultaat voor de teler, en daarmee natuurlijk ook tot meer resultaat voor zijn toeleveranciers. Ik ben er van overtuigd dat samenwerken onmisbaar is in de ontwikkeling van de tuinbouw richting circulaire teeltstrategiëen.”

Zijn er nog andere ontwikkelingen die we moeten weten?

“Voor grond- en voederwaardeonderzoek in de landbouw en veehouderij werkt Eurofins met een snelle en efficiënte analyse via Near Infra Red (NIR). Deze technologie biedt ook voor gewasanalyse, tuinbouwsubstraten en kasgrond perspectief. De nieuwe bodemlevenbepaling werkt trouwens al met een NIR-bepaling. Deze technologie verwachten we in de toekomst ook steeds meer voor horti-analyses te kunnen in zetten.

“Tot slot, wil ik zeggen: ‘Kom ons komend jaar opzoeken op één van de beurzen. In 2024 neemt Eurofins voor het eerst deel aan de IPM in Essen. En natuurlijk vind je ons op HortiContact en op de GreenTech.’”

Neem contact op 

E-mail: SjorsBeijer@eurofins.com
Telefoon: 06 2149 8703