Fusarium in Paprika

Fusarium in Paprika

27 november 2023

Herken de symptomen tijdig en voorkom zo zoveel mogelijk schade

Fusarium heeft afgelopen jaar in zowel de groente- als de sierteelt erg veel schade veroorzaakt. Dit jaar kregen de PlantDoctors relatief veel monsters opgestuurd van paprika met Fusarium. Hoe ziet de aantasting er bij paprika uit en wat kan je er tegen doen? Wie de schimmel op tijd ontdekt, kan de juiste beheersmaatregelen nemen om opbrengst- en kwaliteitsverlies te beperken. Schakel bij twijfel altijd de PlantDoctor in!

Fusarium vormt wereldwijd in diverse teelten een groot probleem. Ook paprika’s blijken erg gevoelig. Er zijn verschillende Fusarium-soorten, waarvan in paprika Fusarium oxysporum, Fusarium solani en Fusarium lactis de meest voorkomende zijn. Fusarium-aantasting kan leiden tot aanzienlijke opbrengstverliezen en kwaliteitsproblemen. Wat is Fusarium, waarom is het een toenemend probleem in paprika, hoe verspreidt deze schimmel zich en wat kan je doen om de aantasting te voorkomen?

Wat is Fusarium?

Fusarium is een bodemschimmel die paprikaplanten via de wortels kan infecteren. Aantasting leidt tot verminderde groei, voetrot, verwelking van de planten en kan uiteindelijk tot afsterven van het gewas leiden (zie foto 1 t/m 3).

Foto 1 t/m 3. Aantasting van paprika door Fusarium aan de voet van de plant. Bron: Eurofins PlantDoctor 2023

De schimmel koloniseert de wortels en de vaatbundels (foto 2 en 3). De planten hebben daardoor moeite om water en voedingsstoffen op te nemen. Soms zorgt Fusarium voor een volledige rotte stengelbasis en is er een wit-roze schijn van schimmelpluis zichtbaar. In een vergevorderd stadium ontwikkelen zich rode vruchtlichamen, de zogenaamde peritheciën, die met het blote oog te zien zijn (foto 4).

Foto 4. Peritheciën van Fusarium. Bron: Eurofins PlantDoctor 2023

Fusarium kan ook stengelaantasting veroorzaken. Op de plaatsen waar wondweefsel ontstaat na het plukken van vruchten of het verwijderen van bladeren, kan de schimmel een plant gemakkelijk infecteren. Stengelrot wordt vooral veroorzaakt door Fusarium solani.

Tot slot kan de schimmel ook vruchtrot veroorzaken, vaak beginnend bij de kroontjes (foto 5 en 6).

Foto 5. Verwelking bij paprika door Fusarium. Bron: Eurofins PlantDoctor 2023

Foto 6. Vruchtrot bij paprika door Fusarium. Bron: Eurofins PlantDoctor 2023

Waarom is Fusarium een toenemend probleem?

Fusarium-aantasting leidt tot enorme financiële schade in de paprikateelt. Planten vallen weg en zieke planten produceren minder en vertonen kwaliteitsverlies in de vorm van rotte vruchten en misvormingen.

De energiecrisis is mogelijk een belangrijke oorzaak van toenemende problemen met Fusarium. Er wordt immers minder gestookt dan normaal en vaak wordt er ook minder geventileerd. De relatieve luchtvochtigheid (RV) in de kas is daardoor hoger dan normaal. Zeker bij wondweefsel is dat een probleem omdat de wonden onder die condities niet goed kunnen helen en daardoor zijn er makkelijke invalspoorten voor Fusarium.

De schimmel kan overleven in drainwater, substraat of bodem (foto 7), waardoor het risico op herhaalde infecties op dezelfde locatie toeneemt. De schimmel kan lange tijd in de bodem overleven, zelfs als er geen waardplanten aanwezig zijn. Dit maakt de aantasting een voortdurende bedreiging voor paprikateeltgebieden.

Foto 7. De schimmel kan verspreiden en overleven in drainwater, substraat of bodem. Bron: Eurofins PlantDoctor 2023

Hoe verspreidt Fusarium zich?

Fusarium kan zich verspreiden via geïnfecteerde zaden, substraat, bodem, irrigatiewater, dood plantmateriaal en zelfs via besmet gereedschap of kleding. Ook tijdens gewaswerkzaamheden kan de schimmel worden verspreid. Al deze infectiebronnen samen maken bestrijding van Fusarium erg lastig.

Hoe kun je Fusarium voorkomen?

Er is een aantal maatregelen die je kan nemen om aantasting door Fusarium te beheersen en om problemen te vookomen:

Inzicht in de aanwezigheid van Fusarium

Fusarium is en blijft in de paprikateelt een voortdurende uitdaging. Met de juiste beheersmaatregelen en een goede teeltpraktijk kunnen de nadelige effecten voor een groot deel worden beperkt. Bij het nemen van maatregelen is het altijd belangrijk om te weten om welk pathogeen het gaat. De PlantDoctors van Eurofins stellen snel en deskundig een diagnose.

Overleg met de monsternemer of met Horti-klantenservice over welk onderzoek het best geschikt is om inzicht te krijgen in de oorzaak van het probleem in uw paprika’s.

Bestel PlantDoctor