Fusarium oxysporum

Deze schimmelsoort is een vaataantaster. Dit is goed te zien door bruinkleuring van de vaatbundels (zie foto). Via natuurlijke openingen in de wortels dringt dit organisme de plant binnen en via de vaten vindt verdere verspreiding plaats.

Symptomen
De symptomen zijn hoofdzakelijk verwelking van plantendelen en een bruinkleuring van de plantvoet. Dit komt doordat de watertoevoer beperkt wordt als gevolg van verstopping van vaatbundels. Daarnaast kan wortelrot optreden. In een vergevorderd stadium kan het witte schimmelpluis veranderen in een roze kleur door de massale productie van sporen.

Verspreiding
Verspreiding via sporen kan door dood plantmateriaal, gronddeeltjes en besmet (drain)water. Sommige rustsporen zijn langer dan een jaar nog in staat om een plant te infecteren.

Gevoelige gewassen: tomaat, paprika, komkommer, roos, gerbera, hyacinth, yucca, etc.