Natrium

Natrium is een alkalimetaal. Het speelt voor  planten een belangrijke rol in de vochthuishouding.