Kalium/ Kali

In de analyse wordt de hoeveelheid voor het gewas beschikbare kali uitgedrukt in een K-getal. In het K-getal is de invloed van het gehalte aan organische stof op de kalivoorziening verwerkt. Kalium zorgt voor transport van koolhydraten van wortels naar de bovengrondse delen. Kalium speelt net als natrium een belangrijke rol bij de waterhuishouding. Een goede kalivoorziening is daarom erg belangrijk. Bij een onvoldoende kalivoorziening loopt de voedingsstroom naar de bovengrondse delen niet optimaal waardoor een stagnatie in groei ontstaat. Een overmaat aan kali geeft problemen met de gezondheid van het vee. Per grondsoort is een streeftraject vastgesteld waarbinnen het K-getal zich moet bevinden voor een optimale gewasgroei.