Kiemgetal

Het kiemgetal is een maat voor de hoeveelheid micro-organismen per eenheid zoals ml of gram. Dit wordt weergegeven als kolonievormende eenheid per ml of gram (kve/ml of kve/gram).