CEC

CEC staat voor Cation Exchange Capacity, of wel de kationenuitwisselingscapaciteit. Dit is de capaciteit van een bodem om positief geladen ionen te binden en uit te wisselen met de bodemoplossing.

De CEC wordt gevormd door de kleimineralen en organische stof, samen het kleihumuscomplex dat een negatief geladen oppervlak heeft.  Dit negatieve oppervlak trekt positief geladen ionen aan, zoals de nutriënten calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), kalium (K+) en natrium (Na+). Aan het CEC kunnen echter ook aluminium (Al3+)  en (H+) worden gebonden. Deze positieve ionen verdringen dan de nuttige nutriënten. De bezetting van de CEC met nuttige nutriënten is een maat voor de bodemvruchtbaarheid. 

Meer lezen over de CEC

- CEC en opbrengst hangen nauw samen
- CEC-bezetting kan vaak beter

Het onderzoek BemestingsWijzer geeft inzicht in de CEC van een perceel.

Bestel BemestingsWijzer