Chloor

Chloor in bodem en gewas 

Chloor speelt samen met natrium en kalium een rol bij de vochthuishouding van planten. In de bodem is chloor, evenals natrium, gevoelig voor uitspoeling; met name op zand- en dalgronden. Voor suikerbieten en granen is chloor een belangrijk element. Voor aardappelen kan een overmaat aan chloor juist tot een productiedaling (lager onderwatergewicht) leiden.