pH in grond

De pH bepaalt voor een groot deel het chemisch evenwicht in de bodem. De pH is daarmee belangrijk voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Globaal geldt hoe lager de pH, hoe hoger de beschikbaarheid van ijzer, koper en zink.Verder is de pH ook belangrijk voor de botanische samenstelling en de structuur (m.n. kleigrond) van de bodem. De optimale pH ligt voor veengrond op 4,6-5,2 en voor de overige gronden op 4,8-5,5. Voor instandhouding van een grasklaverweide is een pH van 5,3-6,0 optimaal.