Protozoa

Protozoa zijn eencellige micro-organismen die een celkern bevatten (eukaryoten). De belangrijkste functie van protozoa is het beschikbaar maken van nutriënten voor het gewas door het ‘grazen’ op micro-organismen (voornamelijk bacteriën).

De activiteit van protozoa is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van vocht in de bodem. De actieradius van protozoa beperkt zich tot waterfilms en watergevulde poriën. Kleine poriën kunnen bacteriën tegen grazen door protozoa beschermen.  

BodemlevenMonitor