Fusarium solani

Deze schimmelsoort blijft in de vorm van mycelium en/of sporen achter op de buitenkant van het zaad van zieke planten. Het zaad blijft minstens zes maanden besmet. Daarnaast vindt infectie via verwondingen van de wortels plaats, door directe schimmelgroei of door kieming van de sporen. Deze schimmel vormt zowel kleine als grotere, banaanvormige sporen. Beide typen sporen zijn ongeslachtelijk.

Vochtige omstandigheden zijn nodig voor de kieming van de sporen. Gunstige omstandigheden zijn de situaties wanneer er condensvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld tijdens zonsopgang.

Symptomen
In de paprika veroorzaakt de schimmel zowel stengelrot als voetrot. De symptomen zijn hoofdzakelijk verwelking van plantendelen en een bruinkleuring van de stengel(-voet). Dit komt doordat de watertoevoer beperkt wordt als gevolg van verstopping van vaatbundels. In een vergevorderd stadium ontwikkelen zich rode vruchtlichamen (peritheciën) die met het blote oog goed te zien zijn.

Verspreiding
Verspreiding via sporen kan door lucht, dood plantmateriaal, gronddeeltjes en besmet (drain)water. Ongeslachtelijke sporen (conidiën) worden verspreid door water, teelthandelingen, via kleding, etc. 

Gevoelige gewassen: paprika, aubergine, etc.