Bacteriën

Een bacterie is een relatief eenvoudig eencellig organisme zonder celkern. Hiermee onderscheiden ze zich van de schimmels. Bacteriën zijn onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Van de ongeveer 1600 soorten zijn de meeste actief als saprotrofe organismen die de enorme hoeveelheden organisch materiaal die mens en dier produceren afbreken. Bacteriën komen ondermeer voor in de darmen, waarbij ze helpen om ons voedsel te verteren.

Hoe herken je ze?

Sommige bacteriën kunnen trilharen of zweepharen hebben waarmee ze zich voortbewegen. Vermenigvuldiging vindt plaats door deling, waarbij een (moeder)cel steeds wordt opgedeeld in twee (dochter)cellen. Het identificeren van bacteriën is lastig doordat ze vaak geen typische uiterlijke kenmerken hebben. Moleculaire technieken die het unieke DNA van een bacterie kunnen onderscheiden zijn dan ook een onmisbaar hulpmiddel geworden bij het vaststellen van een juiste diagnose.

Welke symptomen veroorzaken ze?

Bacteriën die plantenziekten veroorzaken zijn zeer desastreus. Hele oogsten kunnen binnen enkele dagen verloren gaan, doordat bacterien zich in de plant zich zeer snel vermenigvuldigen. De symptomen kunnen variëren van necrotische ingezonken vlekken, verwelking, vorming van kankergezwellen, vruchtrot tot volledige sterfte van planten.

Hoe verspreiden ze zich?

De meeste bacterien die plantenziekten veroorzaken vermenigvuldigen zich in de plant als parasieten, op het bladoppervlak of in resten van plantmateriaal. Sommige zijn in staat om in de grond als saprotroof organisme te overleven. Verspreiding gaat meestal via besmet plantmateriaal of water. Bestrijding is echter lastig, omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen toegelaten zijn. Hygiënisch werken en het in acht nemen van hygiënische maatregelen zijn de beste manieren om verspreiding te voorkomen en de ziekte onder controle te houden.