Koper

Voor gewassen is koper in kleine hoeveelheid noodzakelijk voor de ontwikkeling.