C/N-ratio

C/N-ratio is een maat voor de hoeveelheid stikstof die vrij kan komen bij afbraak van organische stof. Hoe lager het C/N-ratio hoe meer stikstof er bij afbraak vrijkomt. Het bodemleven is niet gediend van lage of hoge C/N-ratio. Er zijn nog geen duidelijke richtlijnen voor optimale situaties en hoe ermee om te gaan in de advisering.