Wortellesieaaltjes

Wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.) kunnen zich vermeerderen in een groot aantal gewassen. Niet alle gewassen ondervinden hier schade van. Wortellesieaaltjes veroorzaken groeiremming en kunnen in een aantal gewassen wortelrot veroorzaken. Hiernaast versterken de aaltjes het effect van vroege verwelkingsziekte (Verticillium dahliae) en lakschurft (Rhizoctonia). Naast de interactie met deze schimmels wordt de plant door de beschadigingen aan de wortels ook gevoeliger voor andere pathogenen. Wortellesieaaltjes komen vooral voor op zand-, dal- en lichte zavelgronden. Vaak komen er meerdere wortellesieaaltjes gemengd voor. Pratylenchus penetrans is de belangrijkste schadeveroorzaker in de Nederlandse akker- en tuinbouw.

Levenscyclus
De aaltjes dringen de wortel binnen en banen zich een weg tot diep in de wortel. De cellen waar de aaltjes langs komen worden leeggezogen en sterven af. Dit is aan de buitenkant te zien door bruine vlekjes (lesies). De aaltjes blijven hun hele leven mobiel en kunnen de afstervende wortels weer verlaten en nieuwe wortels infesteren. De eitjes worden los in de grond of in de wortels gelegd. Pratylenchus penetrans legt vijf weken lang elke dag 1 á 2 eitjes. De eitjes komen, afhankelijk van de temperatuur, na 9 tot 25 dagen uit. Wortellesieaaltjes hebben een korte levenscyclus en er zijn twee tot drie generaties per jaar.

Wortellesieaaltjes die in Nederland voorkomen zijn:

  • Pratylenchus penetrans (Gewoon Wortellesieaaltje)
  • Pratylenchus crenatus (Graanwortellesieaaltje)
  • Pratylenchus fallax (Graswortellesieaaltje)
  • Pratylenchus neglectus (Bietenwortellesieaaltje)
  • Pratylenchus pratensis (Weidewortellesieaaltje)
  • Pratylenchus thornei (Tarwewortellesieaaltje)
  • Pratylenchus vulnus (Houtwortellesieaaltje)
  • Pratylenchus flakkensis   
  • Pratylenchus pseudopratensis