Huidmondjes

Huidmondjes spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding en in de fotosynthese van een plant.  Via de huidmondjes vindt verdamping van water plaats en dat heeft gevolgen voor de opname van water via de wortels. Via de huidmondjes wordt óók de CO2 opgenomen die van belang is voor de fotosynthese.  

Figuur 1: Huidmondjes in het blad. Foto: BCC Bioscience Image Library

Een huidmondje bestaat uit twee sluitcellen. Onder de sluitcellen zitten holtes in het bladmoes.  Als de relatieve luchtvochtigheid (RV) in deze holtes lager is dan in de kaslucht, sluiten de huidmondjes omdat de celspanning, de turgor, afneemt.

Meer over de werking van huidmondjes >