Actinomyceten

De actinomyceten vormen een bijzondere orde binnen de bacteriën. Ze vormen draadvormige structuren, die op hyfen (schimmeldraden) lijken. Toch zijn het geen schimmels: ze bevatten geen celkern en hun celwand bevat geen cellulose of chitine zoals de celwand van schimmels. 

Sommige soorten actinomyceten zoals Streptomyces sp. kunnen antibiotica uitscheiden en zijn daarmee van groot belang voor de bodemgezondheid. De aanwezigheid van deze actinomyceten dragen bij  aan een belangrijke vorm van specifieke ziektewering waarmee bepaalde ziekteverwekkende bodemschimmels  kunnen worden onderdrukt.  Andere actinomyceten zijn rechtstreekse  parasieten van levende schimmeldraden en rustsporen. Ook kunnen ze concurreren met ziekteverwekkende schimmels om nutriënten. Tot slot is er een groep actinomyceten moeilijk verteerbaar organisch materiaal kunnen afbreken zoals cellulose, lignine en chitine. Hiermee spelen ze een belangrijke rol in de vorming van stabiele humus, waarmee de bodemstructuur, CEC en de waterhuishouding kan worden verbeterd. Actinomyceten kunnen slecht tegen zure omstandigheden, de meest gunstige pH-waarden liggen tussen 6.5 en 8.0. 

BodemlevenMonitor