Magnesium

Magnesium in bodem en gewas

De beschikbaarheid van magnesium voor gewassen hangt af van de onderlinge verhoudingen tussen het aanbod van magnesium, kalium en calcium. Deze elementen kunnen elkaar ‘verdringen’; een hoog kaliumgehalte beïnvloedt de opname van magnesium (door de plantenwortel) negatief. Bij een lage pH neemt de beschikbaarheid van magnesium ook af.