Schimmels

Schimmels zijn kleine, sporendragende organismen die geen bladgroen bezitten. Er zijn meer dan 100.000 schimmelsoorten bekend. De meeste schimmels hebben een positieve werking en zijn onmisbaar als afbrekers van dood, organisch materiaal. Meer dan 10.000 schimmels zijn bekend als veroorzakers van plantenziekten die flinke gewasschade kunnen geven onder gunstige omstandigheden. Daarentegen zijn er ook diverse schimmels die de plant juist kunnen helpen met het opnemen van voedingsstoffen en de weerstand tegen ziekten verhogen.

Hoe herken je ze?
Een schimmel bestaat meestal uit draden (hyfen) die zich vertakken en waaraan sporendragende structuren worden gevormd. Deze structuren zijn karaktistiek voor elke schimmel en variëren van een saaie vorm tot bijzonder fraai en kleurrijk. Vaak is de aanwezigheid van de schimmel moeilijk met het blote oog te zien, omdat deze zich enige tijd latent in een plant kan bevinden zonder zichtbare symptomen te geven. Microscopisch onderzoek kan bij een uitbundige productie van sporen al een uitslag geven. Bij sommige schimmels is dat echter lastiger en is moleculair onderzoek nodig om de ziekteverwekker goed te identificeren.

Welke symptomen veroorzaken ze?
Schimmels kunnen binnendringen via natuurlijke openingen (huidmondjes) of met behulp van enzymen de celwand oplossen en de plant infecteren. Een aantal vaatschimmels geven verwelkingssymptomen. Daarnaast is het mogelijk dat schimmels de veroorzakers zijn van wortelrot, aantasting van de stengelbasis, necrotische vlekken op bladeren of sterfte van plantendelen.

Hoe verspreiden ze zich?
Verspreiding van schimmels is mogelijk doordat schimmeldraden of sporen via lucht, besmet water of plantmateriaal in de kas terecht komen. Sommige ziekteverwekkende schimmels zijn sterk afhankelijk van hun gastheer en vermenigvuldigen zich alleen als deze blijft leven. Andere schimmels zijn in staat om via bepaalde overlevingssporen (sclerotiën) langdurig in de grond te overleven en opnieuw toe te slaan als de omstandigheden weer gunstig zijn om een plant te infecteren.