Verticillium dahliae

Verticillium is een verwelkingsziekte. De schimmel dringt de plant via de wortels binnen. Wortelbeschadigingen en de aanwezigheid van aaltjes kunnen een infectie versnellen. Wanneer er waardplanten aanwezig zijn en de omstandigheden zijn gunstig voor de schimmel dan kan de plant geïnfecteerd worden.

Symptomen
Symptomen zijn niet altijd makkelijk te zien aan de plant. Vaak vertonen planten een groeiachterstand. Daarnaast kan de plant eenzijdig geel verkleuren. Vanaf de onderkant vertonen de bladeren oranje- geel omrande vlekken. De vatenbundels kunnen bruin verkleuren en de planten gaan bij veel instraling slap.

Verspreiding
De schimmel kan zich verspreiden via grond, stofdeeltjes, aangetaste planten en water. De ongeslachtelijke sporen vermenigvuldigen zich snel in aangetast plantweefsel. Eenmaal gevormde rustsporen (microsclerotien) zijn zeer persistent en kunnen jarenlang (10-15 jaar!) in de grond of in substraat overblijven.

Gewassen: tomaat, komkommer, paprika, aardbei, courgette, aubergine, gerbera, chrysant, roos, witlof, yucca, etc.