Fosfor

Fosfor in bodem en gewas

Fosfaat (P) in de bodem is lang niet altijd beschikbaar voor de plant. Verschillende complexe bodemprocessen spelen hierbij een rol. Calcium, ijzer, aluminium, de bodemtextuur, pH en organische stof zijn van invloed. Voldoende vocht in de bodem zorgt er voor dat fosfaat in oplossing komt.