Rhizoctonia solani

Deze schimmelsoort geeft vaak problemen bij jonge planten. Rhizoctonia kan in de grond overblijven in de vorm van rustsporen (sclerotiën) en/of als donkergekleurd rustmycelium. Infectie treedt op bij aanwezigheid van waardplanten en als de omstandigheden gunstig zijn voor kieming. Hogere temperaturen bevorderen de aantasting.

Symptomen
Een infectie kan bruin tot zwart verkleuring van de wortelhals veroorzaken, met verzwakking en indroging van het weefsel. Dit leidt tot verwelkingsymptomen en zelfs tot afsterving. De grond rond de plantvoet kan bedekt zijn met wit schimmelweefsel.

Verspreiding
De schimmel kan in de vorm van rustsporen (sclerotiën) of als mycelium meerdere jaren in de grond overblijven om op een gunstig tijdstip planten alsnog te infecteren. Verspreiding kan optreden via gronddeeltjes of plantaardige resten waarop de schimmel aanwezig is. Deze schimmel komt meestal voor in de vorm van steriel mycelium en produceert weinig sporen die snel via het water verspreidt worden. Hierdoor komt deze schimmel in de meeste eenjarige substraatteelten niet of nauwelijks voor.

Gevoelige gewassen: roos, gerbera, aardbei