De ene waterbron is de ander niet

11 mei 2020 - Glasgroenten

Regenwater is goed bruikbaar als gietwater, maar niet altijd voldoende aanwezig. Als het bassin leeg raakt, is overstappen op een andere waterbron gebruikelijk. Dit water bevat vaak meer natrium en andere elementen dan puur regenwater. Dat vraagt aanpassing van de voedingsschema’s.

Veel bassins zijn groot genoeg voor een heel seizoen. Behalve in jaren met veel droogte, zoals in 2018.  Toen is er op grote schaal overgestapt op andere waterbronnen. Dit jaar dreigt er al vroeg een tekort aan neerslag. In de Droogtemonitor het KNMI is te zien dat de afgelopen weken opnieuw extreem weinig regen is gevallen, zelfs minder dan in de twee beruchte, droge jaren 1976 en 2018. Voor de komende weken wordt vrijwel geen verbetering voorspeld.

Andere waterbronnen

Goed gietwater heeft een laag natriumgehalte. Bij het overstappen van water uit het bassin op slootwater, grondwater of leidingwater is het zaak om de kwaliteit van dit water te meten. Zo nodig kunnen voedingsschema’s worden aangepast of kan een osmoseapparaat worden ingezet.  Voor grondgebonden teelten wordt een natriumgehalte van 0,5 mmol/l aangehouden. Bij gewassen die minder zoutgevoelig zijn, mag deze waarde hoger zijn.

Beoordeling waterbronnen:

Wateronderzoek

Het uitgangswateronderzoek van Eurofins Agro geeft inzicht in de waterkwaliteit. De pH, EC, NH₄, K, Na, Ca, Mg, NO₃, Cl, S, HCO₃, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si en de totale en tijdelijke hardheid worden bepaald. In bronwater kan naast het oplosbare ijzer ook het totale ijzergehalte (Fe-totaal) bepaald worden. Op de analyserapporten kan Eurofins Agro bovendien de grenswaarden vermelden van de diverse bepalingen en zo toetsen of het water geschikt is voor uw teelt. Op basis van dit onderzoek is de voedingsoplossing te optimaliseren.

Overzicht van het wateronderzoek

Bestellen

Wilt u wateronderzoek bestellen, neem dan contact op met onze klantenservice via horti@eurofins.com