Quick scan op aaltjes voor glastuinbouw

10 september 2020 - Glasgroenten

In de glastuinbouw is steeds meer aandacht voor aaltjes. Schadelijke aaltjes zorgen vaak voor kwaliteitsproblemen en verminderde opbrengst. Preventief onderzoek kan veel leed besparen. AaltjesCheck geeft een snelle scan van de situatie en maakt het mogelijk om de juiste maatregelen te treffen. 

In de glastuinbouw wordt aaltjesonderzoek op dit moment minder routinematig uitgevoerd dan in de akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Maar als er aaltjes aanwezig zijn, dan kunnen de gevolgen echter groot zijn. In de glastuinbouw gaat het vaak om tropische aaltjessoortenAaltjes kunnen voorkomen in kasgrond, alle soorten substraten en ook in (drain)water. 

Uitgebreid aaltjesonderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken om te screenen op de aanwezigheid van aaltjes en om zo schade te voorkomen. Ook als er onverklare problemen in de teelt zijn, kan aaltjesonderzoek uitkomst bieden om de oorzaak te achterhalen. Eurofins Agro heeft aaltjesonderzoek dat specifiek gericht is op aaltjes in zowel kasgrond als substraatteelt.

Natasja Poot, product manager Teelt, vertelt: “In de glastuinbouw hebben we te maken met tropische soorten die in Nederland in de  buitenteelten niet voorkomen. Het aaltjesonderzoek voor de glastuinbouw kassen houdt hiermee rekening en kijkt naar alle mogelijke aaltjes. In ons lab determineren de experts aaltjes zoveel mogelijk op soort. In het verslag wordt dit vermeld plus informatie over de schadedrempels en waardplantstatus van de opgegeven gewassen. Samen met Wageningen UR hebben we een database ontwikkeld met 2.500 soorten die in kassen kunnen voorkomen. Steeds meer soorten kunnen we determineren door middel van DNA-onderzoek.”

AaltjesCheck

“Een snelle controle op de aanwezigheid van aaltjes kan wenselijk zijn als een nieuwe teelt wordt gestart of als zich een acuut probleem voordoet. Soms is het dan voldoende om te weten welke groepen plantparasitaire aaltjes voorkomen in de grond. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt om wel of niet te stomen of kan worden gekeken of een ontsmetting voldoende heeft gewerkt,” zegt Poot. 

AaltjesCheck is een eerste screening waarbij aaltjes alleen met de microscoop tot op geslachts- of familieniveau worden gedetermineerd. De onderzoekduur is korter dan die van het uitgebreide aaltjesonderzoek.  Doordat de aaltjes niet op soort worden gedetermineerd, kan er geen gewasgericht advies worden gegeven.

Aaltjes in plantmateriaal

Poot zegt: “De meeste aaltjes gaan in de wortels van planten en kunnen veel schade aanrichten. Voorbeelden zijn de endoparasitaire aaltjes wortelknobbel- en wortellesieaaltjes. Andere aaltjes veroorzaken juist schade in het bovengrondse gedeelte van het gewas zoals stengelaaltjes en bladaaltjes. Plant- en wortelmateriaal kan worden ingestuurd voor PlantDoctor-onderzoek. Zij controleren het materiaal op de aanwezigheid van aaltjes. Meestal wordt dit gedaan om symptomen te verklaren of periodiek te monitoren.”

In het onderzoek ‘Aaltjes in plantmateriaal’ wordt naar alle mogelijke aaltjes gekeken. Er bestaan ook specifieke onderzoeken voor het wortelnecroseaaltje (Radopholus spp.) en stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) in plantmateriaal. 

Aaltjes in water

Aaltjes kunnen ook aanwezig zijn in het drainwater en in de drainopslag of bassin. Wanneer het water wordt onderzocht is het belangrijk dat de aaltjes uit een grote hoeveelheid water worden opgevangen. De monsternemer van Eurofins Agro heeft hiervoor een speciale zevenset waarmee 100 liter water gespoeld kan worden. Het opgevangen materiaal, inclusief de aaltjes, wordt vervolgens overgebracht in een kleinere fles en opgestuurd naar het laboratorium. Tijdens dit onderzoek worden alle vrijlevende aaltjes op soort gedetermineerd.

Meer weten?

Neem contact op horti@eurofins.com of bel met onze klantenservice via 088 876 1014.

Bestel AaltjesCheck