Bodemleven in tuinbouwsubstraten | Replay webinar

18 februari 2021 - Glasgroenten

Een gezond bodemleven is belangrijk voor de bodemkwaliteit en dus voor opbrengst van het gewas. Natasja Poot, Productmanager Bodem en Teelt, vertelde tijdens de tweede Horti Expert Sessie over hoe je microbiëel bodemleven kan meten met BodemlevenMonitor en wat bodemleven doet in tuinbouwsubstraten.

Bekijk de replay van het webinar over bodemleven in tuinbouw substraten.

Een gezond bodemleven levert een belangrijke bijdrage aan een optimale productie en kwaliteit van het gewas. Micro-organismen, met name schimmels en bacteriën, zijn met het blote oog niet te zien. Juist deze organismen dragen in grote mate bij aan de ziektewerendheid van een bodem of substraat. BodemlevenMonitor geeft inzicht in de aanwezigheid van de functionele groepen micro-organismen in grond en tuinbouwsubstraten.

Proeven

Poot besprak drie recente proeven waarin het bodemleven in tuinbouwsubstraten in kaart is gebracht met BodemlevenMonitor.

Bodemleven en opbrengst

BodemlevenMonitor maakt het effect van behandelingen op het bodemleven inzichtelijk, aldus Natasja Poot. Zij stelt dat bij organische bemesting en bij organische toevoegingen er een toename is van de totale microbiële biomassa en bepaalde functionele groepen iin het substraat. Dit kan een positief effect hebben op opbrengst en kwaliteit.

Bekijk de replay het de Horti Expert Sessie waarin zij meer vertelt over bodemleven en over de doorontwikkeling van BodemlevenMonitor.

Expert Sessie over PlantsapCheck

Op 2 maart vindt de laatste Horti Expert Sessie van 2021 plaats. Petra van Vliet, onderzoeker bij Eurofins Agro, vertelt over PlantsapCheck, het verder optimaliseren van de streefwaardes en over een recente komkommerproef bij Botany in Horst.

Aanmelden

De Horti Expert Sessies worden georganiseerd in samenwerking met KasWoerden.