Presentatie plantsaponderzoek bij Botany

7 april 2022 - Nieuwsberichten

Eurofins Horti neemt deel in het praktijkonderzoek 'Innovatie Hogedraad Komkommerteelt' bij proefbedrijf Botany in Horst. Woensdag 13 april 2022 presenteren de participanten de resultaten.

Samen met komkommertelers en andere participanten op het gebied van belichting, genetica, substraat, nutriënten en gewasgezondheid doen we onderzoek naar het ideale, energie-efficiënte lichtrecept voor hogedraad komkommerteelt. Het doel is om een teeltsysteem te ontwikkelen voor de jaarrondteelt, dus ook tijdens de donkerste periode van het jaar,  van komkommers in Nederland en Vlaanderen.

Petra van Vliet, onderzoeker bij Eurofins Horti, zal de bevindingen presenteren die zijn opgedaan met plansaponderzoek gedurende dit innovatietraject. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Meer informatie 

Meer informatie over het programma en aanmelden kan via www.innovatiehogedraadkomkommerteelt.nl/slotsymposium/