LED, SON-T en samenstelling plantsap

14 december 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro werkt mee aan een komkommerproef uitgevoerd door proefbedrijf Botany in Meterik. Het betreft een proef naar efficiënte belichting van hogedraad komkommerteelt. Eurofins Agro voert tijdens de eerste weken van de teelt analyses uit van het plantsap en de droge stof.

In het onderzoek worden vijf komkommerrassen vergeleken qua groei en productie bij een LED- en een hybride- (LED + SON-T) belichting. Botany volgt de gewasontwikkeling (lengtegroei, aantal bladeren, komkommer­productie).

Eurofins Agro analyseert het plantsap en de droge stof bij twee van de vijf rassen en bij de verschillende belichtingen gedurende de kritieke fase van de groei van het komkommergewas, de donkere dagen van december. Ook worden mat- en druppelwater geanalyseerd zodat een goed beeld van de nutriëntenopname van het gewas mogelijk wordt.

Op tijd tekorten signaleren

Het idee achter de plantsapmetingen is dat mogelijke nutriëntentekorten in het gewas kunnen worden aangetoond voordat de problemen serieus worden. Dankzij de combinatie van metingen aan de ontwikkeling van de plant, plantsapmetingen, droge stofbepalingen en mat- en drainwater metingen wordt inzicht gekregen in de opname van nutriënten tijdens de donkere dagen in december.

In de proef wordt wekelijks het plantsap in de jonge bladeren van twee rassen gemeten. Eurofins Agro kan hierbij onderzoeken of er verschillen zijn in nutriëntenopname tussen deze twee rassen en of de streefwaarden voor plantsap bij komkommer rasafhankelijk moeten worden gemaakt.

Met de verzamelde data kan Eurofins Agro de huidige streefwaarden voor jong komkommerblad valideren en, indien nodig, aanpassen. Ook kunnen de streefwaarden bij de drogestofanalyses met behulp van de verzamelde data worden gevalideerd. Begin januari voert Eurofins Agro de laatste metingen uit en kan de analyse van de data van start gaan.

Meer weten?

Bel met 088 876 1014 of stuur een e-mail aan horti@eurofins.com

Bestel PlantsapCheck