Natrium: telen op het randje

9 november 2021 - Glasgroenten

"Telers zullen steeds vaker de grens opzoeken als het gaat om natrium in het water. Ze moeten immers steeds vaker drainwater hergebruiken als ze niet kunnen lozen,” zegt Jan Hardeman, Accountmanager Glastuinbouw. Hij stelt: “De natriumnormen zijn aangepast, maar nauwkeurig sturen blijft belangrijk. Cijfers uit het wateronderzoek zijn daarvoor onmisbaar." 

In de jaren ’80-’90 hebben onderzoekers van Wageningen UR normen opgesteld voor de grenswaarden voor natrium (Na). Deze normen waren ruim gesteld, om problemen in de teelt te voorkomen. Met de Kaderrichtlijn Water in het verschiet, zijn deze normen opnieuw onder de loep genomen door Wageningen UR.  Uit dit onderzoek en uit diverse praktijkproeven blijkt dat de meeste gewassen wel wat meer natrium kunnen verdragen dan destijds is vastgesteld.

Zo is geconcludeerd dat de norm voor tomaat kan worden verhoogd naar 15 mmol/l. Deze norm was voorheen op 8 mmol Na/l water gesteld. In een aantal gevallen bleek zelfs dat 20 mmol/l geen grote problemen oplevert (Wageningen UR, 2020).

Onderzoek waterkwaliteit

“Dat is mooi nieuws,” zegt Jan Hardeman. “Maar het blijft zaak dat telers het natriumgehalte van het water goed in de gaten houden. Als je met ruimere normen gaat werken, zit je al gauw op het randje van wat haalbaar is. Het is daarom belangrijk om de waterkwaliteit voortdurend te monitoren. Als blijkt dat je boven de norm zit, moet je snel kunnen schakelen om gewasschade te voorkomen. Je werkt dan immers op het randje.”

“Je kan er in dat geval bijvoorbeeld voor kiezen om tijdelijk over te stappen op een andere waterbron of nog eens goed kijken naar demeststoffen die je gebruikt. Goedkopere kunstmest is vaak minder goed gezuiverd en bevat daardoor meer natrium dan een duurdere variant.

“Het is natuurlijk erg belangrijk dat een andere waterbron of kunstmest voldoet aan de eisen. Onderzoek geeft daarin inzicht. De WUR heeft een mooie factsheet opgesteld met daarin nog meer tips voor een loze teelt.”

Bij Eurofins Horti kan je terecht voor:

Bestel