Normen perchloraat aangescherpt

21 september 2020 - Glasgroenten

Per 1 juli 2020 zijn er nieuwe maximale limieten (MRL’s) van kracht voor perchloraat in groenten en fruit. Laat bij twijfel een risicoanalyse uitvoeren en/of laat de gehaltes van het residu testen. 

Een te grote inname van perchloraat kan de schildklier aantasten, waardoor het lichaam moeilijker jodium kan opnemen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft daarom via Verordening (EU) 2020/685 van de Europese Commissie nieuwe limieten vastgesteld voor perchloraat in levensmiddelen. 

Er zijn maximumgehalten vastgesteld voor groenten en fruit, thee, kruiden- en fruitthee en voor bepaalde categorieën babyvoeding. Voor groenten en fruit gelden deze limieten alleen voor het eetbare deel van het voedsel.

Perchloraat kan op drie manieren in groenten en fruit terecht komen: 

Perchloraat is erg persistent in de bodem en wordt gemakkelijk opgenomen door het gewas. Een deel komt in de vruchten terecht, het merendeel gaat naar de verdampende bladeren. Er zijn in het verleden vooral bij slatelers en komkommertelers te hoge gehaltes aangetroffen door de NVWA.

Maximale gehaltes

De nieuwe verordening geeft aan dat groenten en fruit een maximaal perchloraatgehalte mogen hebben van 0,5 mg/kg, behalve boerenkool en groenten en fruit van de komkommerfamilie (meloen, komkommer of pompoen) waarvan de limiet 0,10 mg/kg mag bedragen. 
Check producten die u op de markt brengt op de aanwezigheid van perchloraat, om uit te sluiten dat de waarden van deze stoffen boven de maximale limieten liggen. Voor producten die vóór 1 juli op de markt zijn gebracht, geldt dat deze verder in de handel mogen worden gebracht, tot de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste consumptiedatum is bereikt.

Meer informatie?

Of neem contact op met klantenservice, telefoon: 088  876 1014 of e-mail horti@eurofins.com
 

Bestel residuonderzoek