Update Handboek Voedingsoplossingen

21 september 2020 - Glasgroenten

Het handboek 'Nutrient Solutions' is herzien. De beschreven voedingsoplossingen zijn geoptimaliseerd en er zijn vier gewassen toegevoegd. De nieuwe uitgave is een initiatief van bedrijven Yara, SQM, Nouryon, Eurofins Agro en Geerten van der Lugt. Het standaardwerk voor voedingsoplossingen in de tuinbouw bevat in totaal 23 recepten en wordt gratis ter beschikking gesteld.

Het handboek ‘Nutrient Solutions for Greenhouse Crops’ is al een groot aantal jaar de internationale standaard als het gaat om de correcte toepassing van voedingsoplossingen in de tuinbouw.

"Het handboek was toe aan een update," zegt Geerten van der Lugt, consultant en eindredacteur van het boek. "Er is een aantal gewassen toegevoegd en een aantal teksten is toegankelijker gemaakt. Ook was het nodig om enkele adviezen te verbeteren. Het nieuwe handboek is nu weer helemaal up-to-date voor het gebruik van voedingsoplossingen voor bedekte teelten. Bij het tot stand komen van de nieuwe editie hebben we ook dit keer nauw samengewerkt met een aantal partners: de meststoffenproducenten Yara, SQM en Nouryon en het laboratorium Eurofins Agro."

"In het boek worden de uitgangspunten, voorwaarden en de werkwijze voor het samenstellen van de voedingsoplossingen besproken. Het handboek is in het Engels opgesteld om wereldwijd klanten van de deelnemende bedrijven van actuele informatie te voorzien over het correct toepassen van voedingsoplossingen. Het boek is enig in zijn soort en blijkt aan een behoefte te voldoen. De vorige editie is veel gedownload," aldus Van der Lugt. 

Gratis download

De vernieuwde uitgave bevat voedingsoplossingen en recepten van meststoffen voor 23 gewassen die in de grond, organische materialen of inerte substraten worden geteeld. De voedingsoplossingen kunnen allen met behulp van de meststoffen van de genoemde producenten worden samengesteld. 

Het boek is gratis te downloaden >