One-stop-shopping voor alle lab-analyses

19 december 2022

Een wereldwijd netwerk van professionele laboratoria ondersteunt Eurofins in Wageningen als tuinders met een bijzondere, teeltgerelateerde onderzoeksvraag aankloppen. “Het Eurofins-netwerk is een mooie aanvulling op onze agrarische dienstverlening,” zegt Jan Hardeman, accountmanager Horti. “Zo  kunnen we one-stop-shopping aanbieden als het gaat om analyses. Met moderne technologie kunnen we de meeste onderzoeksvragen aan.”

“Tuinders lopen tijdens de teelt soms tegen onverklaarbare zaken aan of ze willen meer weten over het gewas dan gebruikelijk,” zegt Hardeman. “Eurofins zet dergelijke onderzoeksvragen dan uit bij een gespecialiseerd laboratorium binnen ons netwerk. Wij begeleiden het onderzoek van begin tot eind en we sturen het verslag, zo mogelijk met advies, zo snel mogelijk op.”

940 professionele laboratoria

Hij vertelt: “Onderzoek van voedingsoplossingen of kasgrond en het onderzoek van het gewas bij schade, is min of meer routinewerk voor het agrarische lab van Eurofins in Wageningen. Tuinders in Nederland, en de rest van de wereld, weten de weg naar Wageningen voor deze analyses goed te vinden. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er naast het lab in Wageningen, wereldwijd maar liefst 940 laboratoria onderdeel zijn van Eurofins! En onlangs vierde Eurofins het 35-jarig bestaan.”

“Alle Eurofins-laboratoria werken in het veld van de ‘life sciences’ en hebben korte lijnen met universiteiten en wetenschappelijke instituten. Er is binnen het netwerk een aantal disciplines te onderscheiden: food, environment, pharma & medical en genomics. De lijntjes tussen de verschillende laboratoria zijn kort en het is daarom gemakkelijk om een vraag bij een van onze gespecialiseerde collega’s neer te leggen. De laboratoria werken trouwens allemaal met de meest moderne technologie en er wordt veel aandacht besteed aan kennisuitwisseling onderling.”

Teeltgerelateerd

Wie een bijzondere, teeltgerelateerde onderzoeksvraag heeft, kan deze bij Eurofins in Wageningen neerleggen. Daar wordt een dergelijke vraag opgepakt door Desiree Vorstenbosch en Arianne van Lierop van de businessunit Horti. Zij beoordelen de vraag en leggen contact met één van de specialisten binnen het internationale Eurofins-netwerk.

Van Lierop: “We bespreken de vraag eerst met de klant en daarna met onze Eurofins-collega’s. Vervolgens bekijken we hoe een monster moet worden aangeleverd. Belangrijke zaken daarbij zijn onder andere de hoeveelheid materiaal en de wijze van verpakken en inzenden. We gieten bijvoorbeeld niks over. De monsters gaan direct naar de juiste gespecialiseerde afdeling. En een monster dat vers materiaal bevat, kan je het beste aan het begin van de week inleveren.”

Vorstenbosch: “De laatste jaren krijgen we met name veel vragen over inhoudsstoffen in groenten en fruit, zoals vitamines, aminozuren of lycopeen, en vragen over residu van pesticiden. Dit soort vragen besteden we uit naar collega-labs die de juiste expertise in huis hebben voor dit soort vragen.  In het geval van vitamines of aminozuren gaat het monster naar Eurofins Vitamin Testing in Denemarken. De vraag over lycopeen hebben we neergelegd bij Eurofins Analytics France in Nantes. En vragen over residu sturen we onder andere naar onze collega’s van Eurofins Food in Zeeuws-Vlaanderen.”

“Het grootste voordeel dat wij zo aan onze klanten bieden, is dat zij één aanspreekpunt hebben als het gaat om onderzoek.  Wij regelen vanuit Wageningen de verzending van monsters naar het juiste lab of afdeling en men ontvangt via Wageningen het analyserapport en de factuur.”

Bijzondere vragen

De variatie in bijzondere vragen die de laatste tijd zijn binnengekomen, is groot. Op dit moment is de sector hard op zoek naar veenvervangers. Er komen dan ook allerlei vragen binnen om specieke producten te testen die mogelijk geschikt zijn als alternatief voor veen. De juiste analyse hierbij is van groot belang, omdat de eigenschappen van deze producten vaak echt heel anders zijn dan die van veen. Een voorbeeld van een potentiële veenvervanger die we onlangs kregen is papierpulp.

Een ander verrassend materiaal dat pas geleden werd opgestuurd was touw voor de teelt van tomaten. Het was biologisch, afbreekbaar touw en de vraag was of het stevig genoeg is om het gewas te dragen gedurende de hele teelt. Ook kwam er een vraag over de samenstelling van gepilleerd zaad voor de consumentenmarkt.

Voor al deze vragen wordt een bijpassende analyse gezocht binnen het Eurofins netwerk. Vorstenbosch: “Het is soms een hele puzzel om uit te vinden waar we de vraag kunnen neerleggen. Maar dat is juist ook de leuke uitdaging. Geen teeltgerelateerde vraag is ons te gek.” Van Lierop vult aan: “Bel ons altijd als je een vraag hebt. We gaan graag in gesprek en kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Meer informatie

Meer weten of ook een bijzondere onderzoeksvraag? 

Neem contact op met horti@eurofins.com