PCR-test van tomaten- en paprikazaden op ToBRFV

28 april 2021 - Glasgroenten

Om de verspreiding van het zeer schadelijke virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) tegen te gaan heeft de EU de regels aangescherpt. Vanaf 1 april 2021 moeten geïmporteerde zaden van tomaat en paprika worden getest op de aanwezigheid van dit virus met een PCR-test. Eurofins Agro kan deze test voor eigen oriëntatie uitvoeren.

Alle partijen tomaten- en paprikazaad die in het verkeer worden gebracht, moeten getoetst zijn. Voor moederplanten mag dit met ELISA. Voor zaad moet altijd RT-PCR worden gebruikt, tenzij het zaad al is getoetst voor 1 oktober 2020.  Dit geldt ook voor import uit derde landen. Bij import controleert Naktuinbouw of de juiste verklaring op het fytosanitair certificaat is vermeld. 

Zaad dat al eerder in de EU is geïmporteerd of geproduceerd moet vanaf 31 maart 2021 ook altijd getoetst zijn met RT-PCR, als het voor de eerste keer in het verkeer wordt gebracht. Oude toetsuitslagen op basis van ELISA zijn vanaf 31 maart 2021 niet meer geldig. Zaad dat is getoetst met ELISA moet opnieuw worden getoetst. Ook als een deel van dezelfde partij al in het verkeer is gebracht.  De verplichting om zaadvoorraden te hertoetsen geldt niet voor zaad dat al voor 31 maart 2021 is aangekocht en voor de eerste keer in het verkeer is gebracht, waardoor het van eigenaar is veranderd.

Zeer schadelijk

ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus dat schade veroorzaakt in de tomatenteelt en dat ook paprikaplanten (Capsicum sp.) kan besmetten. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier. Het virus kan voorkomen in de gehele plant en het kan ook verspreid worden via besmette zaden. Exporterende landen zijn daarom verplicht om voorafgaand aan het transport aan te tonen dat alle partijen tomaten- en paprikazaad vrij zijn van ToBRFV.

Monitoring

In juni 2020 startte de NVWA met de monitoring van tomaten- en paprikazaad bij import. Sinds 15 augustus 2020 is deze monitoring wettelijk verplicht en moet minimaal 20% van de inkomende zendingen bemonsterd worden. Paprikazaden die volgens het begeleidende fytosanitair certificaat resistent zijn tegen ToBRFV worden niet bemonsterd.

De EU-wetgeving vereist dat gedurende het laboratoriumonderzoek de partij niet wordt vrijgegeven voor invoer. De doorlooptijd van toetsing bedraagt ongeveer en dit kan oplopen in geval van pieken in het aanbod. Bij vermoeden van aanwezigheid van het virus wordt aan hetzelfde monster een tweede toets uitgevoerd.

Alleen als de laboratoriumtest negatief is, dus als het virus niet aanwezig is, wordt de partij vrijgegeven. Als de partij wel besmet is moet hij worden vernietigd of retour gestuurd. De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur.

Bronnen

NVWA - Maatregelen ToBRFV bij import en handel van zaden en planten  
NAK - Aanscherping noodmaatregelen ToBRFV

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice Horti via 088 876 1014 of mail naar horti@eurofins.com