Plantsap en nutriëntenopname | Replay webinar

4 maart 2021 - Glasgroenten

Kalium en calcium spelen een grote rol in de groei en ontwikkeling van een gewas. Gedurende het seizoen moet het gewas dan ook voldoende van deze nutriënten opnemen. Plantsaponderzoek geeft inzicht.

Tijdens de derde Horti Expert Sessie besprak onderzoeker Petra van Vliet de rol van kalium en calcium in een plant en hoe de opname van deze twee elementen elkaar beïnvloedt. Daarbij benadrukte zij dat ook andere nutriënten, met name ammonium, hierbij van invloed zijn. Zij gaf toelichting op de relatie tussen nutriënten in het bodemvocht/voedingsoplossing en het plantsap.

Proeven

Eurofins Agro heeft afgelopen twee jaar een groot aantal proeven gedaan waarin is gekeken naar plantsap. De vraag daarbij was steeds welk extra inzicht geeft een plantsapmeting in de opname van nutriënten. Van Vliet besprak tijdens het webinar twee komkommerproeven, waarin een vergelijking is gemaakt tussen een teelt op kasgrond en een teelt op steenwol.

Kalium en calcium

In beide teelten bleek dat de opname van kalium gedurende het seizoen in orde was. Het calciumgehalte in het plantsap en in de vruchten nam echter tijdens in het seizoen af. Op steenwol was deze afname hoger dan op kasgrond.

In het onderzoek is vervolgens gekeken of daarbij een relatie bestaat met de verhouding kalium en calcium in het bodemvocht/de voedingsoplossing. Op steenwol bleek dat de verhouding tussen kalium en calcium in de voedingsoplossing later in het seizoen een probleem was.

Bijsturen

Plantsap geeft tijdens de teelt een momentopname, zegt Van Vliet. De meting kan gebruikt worden om bij te sturen. Eurofins Agro optimaliseert het onderzoek naar plantsap en er wordt gewerkt aan streefwaardes voor een groot aantal gewassen. De detectiewaarde van calcium en natrium is onlangs verlaagd en dus kunnen ook lagere gehaltes worden aangetoond.

Bekijk de replay van het webinar >