Meststoffen: chemie of voeding? | Replay webinar

17 februari 2022 - Video's

Er is in de tuinbouw steeds meer aandacht voor (de kwaliteit van) meststoffen. Wat zijn de verschillen tussen minerale en organische meststoffen en wat zijn de voor- en nadelen? 

Jan Hardeman, Accountmanager Horti, gaat in deze sessie in op de analyses die Eurofins Horti in anorganische en organische meststoffen kan uitvoeren. Ook vertelt hij meer over de relatie tussen meststoffen, pH en neerslag in de leidingen en over meststoffen en wortelmilieu.

Bekijk de replay van het webinar: