Snelle analyse en advies voor Chinese telers

26 april 2021 - Nieuwsberichten

Voor grond-, water- en gewasonderzoek kunnen Chinese glastuinbouwbedrijven gebruik maken van het lokale Eurofins laboratorium in Suzhou in het oosten van China. Het afgelopen jaar is aantal glastuinbouwmonsters dat Eurofins Agro uit China heeft ontvangen, flink toegenomen.

Chinese monsters worden nu nog lokaal verzameld en vanuit Suzhou naar Eurofins Agro in Wageningen gestuurd voor analyse. Klanten ontvangen vervolgens hun rapport via de collega’s in China. Om tijdverlies door transport te minimaliseren, zijn afgelopen jaar de medewerkers in het Chinese laboratorium getraind om de analyses volgens de Eurofins Agro standaarden ter plekke te analyseren.  Op dit moment worden de methodes gevalideerd en over enkele weken kan het Chinese lab monsters routinematig en betrouwbaar analyseren.Samenwerking met toeleverancier

Meststoffenleverancier Van Iperen International is een belangrijke toeleverancier in de Chinese markt. Voor het geven van bemestingsadvies aan telers maakt de toeleverancier gebruik van grond- en wateranalyses van Eurofins Agro.
Recent heeft Van Iperen International nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met het lokale team van Eurofins in China.  Van Iperen International kan op basis van de analyseverslagen de juiste meststoffen adviseren om het gewas optimaal te laten groeien.

 

Lokaal analyse, digitaal advies

In de nieuwe situatie worden de monsters in China geanalyseerd volgens de Nederlandse richtlijnen. Daarna worden de resultaten digitaal naar Eurofins Agro in Wageningen gestuurd. In Wageningen worden de analysecijfers gekoppeld aan de streefwaarden voor het betreffende gewas.

Binnen 12 uur nadat het Chinese laboratorium de analysedata heeft verstuurd, volgt een compleet verslag met streefwaarden en advies. Dit wordt digitaal aan de Chinese teler gestuurd. Zo krijgt hij snel en efficiënt inzicht in de situatie de kas en kan hij de juiste maatregelen nemen voor een optimale groei.

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice Horti via 088 876 1014 of mail naar horti@eurofins.com