Trips, een verraderlijke schadeverwekker

18 mei 2020 - Glasgroenten

In de praktijk veroorzaakt trips nog steeds problemen. Ze komen zowel in de kas als buiten voor. Doordat planten de hele wereld over gaan, worden er ook nieuwe tripssoorten geïntroduceerd in de Nederlandse kassen. 

Trips zijn kleine, langwerpige beestjes die op vangplaten in de kas kunnen worden aangetroffen. Trips kan flinke gewasschade aanrichten. Zuigschade door trips veroorzaakt groeiafwijkingen in bloemen, groeipunten, bladeren en vruchten van zeer uiteenlopende fruit-, sier- en groente gewassen (bijvoorbeeld aardbei, chrysant, komkommer). Door zuigschade in het blad, ontstaan zilverkleurige plekjes, doordat plantencellen worden leeggezogen.

Bij zeer ernstige aantasting kunnen necrotische plekken ontstaan of kan zelfs verdorring van het blad optreden. Soms zijn op de bladeren kleine donkere vochtdruppeltjes, de uitwerpselen van de larven, zichtbaar. De aantallen op de vangplaat geven een indicatie van de omvang van de populatie.

Foto 1. Californische trips. 

De trips doorloopt meerdere stadia: ei, larve 1, larve 2, prepop, pop en adult. De voortplanting kan zowel geslachtelijk alsook ongeslachtelijk plaatsvinden, maar dat is afhankelijk van de soort. De populatieontwikkeling is onder andere afhankelijk van de temperatuur, de waardplant en de RV. En in geval van Thrips tabaci kan ook de aanwezigheid van spinteieren een positieve invloed hebben.

Trips kan zich actief verplaatsen; adulten door vliegen en larven door kruipen. En passief door verplaatsing van planten en materialen door mensen. Trips kan van buiten via de luchtramen de kas in komen. Ze kunnen onder andere  overleven als pop in de grond of op de plant, dit is echter soortafhankelijk. Mogelijk zijn ze al in de kas aanwezig, zonder dat je het door hebt. De laatste jaren worden er steeds vaker tropische tripsen in Nederlandse kassen aangetroffen.

Schadebeeld

Zuigschade door trips veroorzaakt groeiafwijkingen in bloemen, groeipunten, bladeren en vruchten van zeer uiteenlopende fruit-, sier- en groente gewassen (bijvoorbeeld aardbei, chrysant, komkommer). Door zuigschade in het blad, ontstaan zilverkleurige plekjes, doordat plantencellen worden leeggezogen. Bij zeer ernstige aantasting kunnen necrotische plekken ontstaan of kan zelfs verdorring van het blad optreden. Soms zijn op de bladeren kleine donkere vochtdruppeltjes, de uitwerpselen van de larven, zichtbaar.

Enkele tripssoorten kunnen als vector dienen van Tospovirussen, zoals het bekende Impatiensvlekkenvirus (INSV) en Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV). Symptomen  van deze virussen bestaan vaak uit ronde vlekken of kringen in het blad en/of vruchten. Bij paprikaplanten wordt zelfs de kop van de plant zwart en sterft het groeipunt af.

Trips utiwerpselen

Foto 2. Uitwerpsel van trips op blad. 

Trips zuigschade

Foto 3: Zuigschade op blad van een succulent. 

Foto 4: Californische trips in aardbeibloem.

Foto 5: Trips zuigschade in Phalaenopsis.

Foto 6: Thrips palmi  komkommer. 


Soorten

Er bestaan veel tripssoorten en veel soorten komen ook in Nederland voor. In de Nederlandse kas komt de Californische trips (Frankliniella occidentalis)het meest voor. Daarnaast komen ook de Tabakstrips (Thrips tabaci) en de Amerikaanse trips (Echinothrips americanus) regelmatig voor.

De Tabakstrips en Californische trips kunnen samen voorkomen op een plant, bijvoorbeeld op aardbei. De Californische trips legt bij voorkeur haar eitjes aan de onderzijde van bladeren of in bloemen, in jong zacht weefsel. Als je naar larven en volwassenexemplaren op zoek bent, kijk dan in de bloemen. De Tabakstrips bevindt zich op plekken waar ook de Californische trips te vinden is, maar heeft voorkeur voor het blad.

De Echinothrips americanus heeft voorkeur voor planten met stevige bladeren en leeft alleen op het blad en komt onder andere voor in Ficus, Dieffenbachia, Poinsettia.

Nieuwe trips

De laatste jaren komen er steeds meer nieuwe tripssoorten in Nederlandse kassen voor.

Bestrijding

Meer weten?

Neem contact op met de PlantDoctors van Eurofins Agro via horti@eurofins.com of 088 876 1014

Fotos: PlantDoctors Eurofins Agro