Tropische trips rukt op

19 mei 2020 - Glasgroenten

In de praktijk veroorzaakt trips nog steeds problemen. Ze komen zowel in de kas als buiten voor. Doordat planten de hele wereld over gaan, worden er ook nieuwe tripssoorten geïntroduceerd in de Nederlandse kassen. Oplettendheid is dus geboden.

Trips zijn kleine, langwerpige beestjes die op vangplaten in de kas kunnen worden aangetroffen. Trips kan flinke gewasschade aanrichten. Zuigschade door trips veroorzaakt groeiafwijkingen in bloemen, groeipunten, bladeren en vruchten van zeer uiteenlopende fruit-, sier- en groente gewassen (bijvoorbeeld aardbei, chrysant, komkommer). Door zuigschade in het blad, ontstaan zilverkleurige plekjes, doordat plantencellen worden leeggezogen.

Bij zeer ernstige aantasting kunnen necrotische plekken ontstaan of kan zelfs verdorring van het blad optreden. Soms zijn op de bladeren kleine donkere vochtdruppeltjes, de uitwerpselen van de larven, zichtbaar. De aantallen op de vangplaat geven een indicatie van de omvang van de populatie.  Lees meer over schade door trips >  

Nieuwe tripsen in Nederlandse kassen

"Doordat planten de hele wereld over gaan worden er ook nieuwe tripssoorten geïntroduceerd in de Nederlandse kassen", vertelt Trudie Coenen, PlantDoctor bij Eurofins Agro.  Zij zegt: "Een tropische soort kan in een warme kas goed overleven en zich ook vermeerderen. Het hoeft niet zo te zijn dat deze nieuwe tripssoort ook buiten de kas kan overleven."

Onderstaande soorten zijn de laatste jaren in Nederlandse kassen aangetroffen in de praktijk van de PlantDoctors:

Hercinothrips aethiopiae in Aloë, een exotische bladtrips. In oktober 2018 werd deze trips voor het eerst vastgesteld in Nederland. Het lijkt erop dat deze, uit Afrika afkomstige trips, zich zeker voor enige tijd kan handhaven in de Nederlandse kassen.

Hercinothrips femoralis in Aloë, een bladtrips, een soort die vrij algemeen in tropische kassen in Nederland voorkomt en wordt ook wel zwarte kastrips genoemd. Deze soort wordt niet vaak in commerciële kassen gevonden. Deze trips heeft een brede waardplantenreeks, is polyfaag en heeft een grote geografische verspreiding, zowel in tropische als subtropische gebieden.

Hercinothrips dimidiatus in Aloë. In Nederland was de eerste vondst in 2015, In Europa, Portugal in 2012. Voorheen was de soort alleen in Zuid-Afrika gezien in Liliaceae. Vermoed wordt dat deze tripssoort polyfaag is, dat wil zeggen dat de soort op meerdere plantensoorten kan voorkomen. Waarschijnlijk kan deze soort niet overleven in de open lucht in Nederland.

Thrips parvispinus  (Pepertrips) is nu ook in Nederlandse kassen in Ficus benjamina aangetroffen. In Griekenland en Frankrijk was deze soort al eerder gevonden in Dipladenia. Oorspronkelijk komt deze soort uit Indonesië en is daar een plaag bij paprika/peper, maar is ook gevonden in stekken van Gardenia. De soort is polyfaag en kan voorkomen op fruit-, sier- en groentegewassen.

Gelukkig is de soort Thrips palmi nog niet in Nederland aangetroffen. Dit is namelijk een Quarantaine organisme. In India veroorzaakt deze soort een ernstige plaag in vooral de komkommerteelt. Door veelvuldig gebruik van chemische bestrijding, waardoor het insect resistentie heeft opgebouwd, is er bijna niets meer tegen te doen.

Bestrijding

Trips in Aloe

Foto 1:  Hercinothrips aethiopiae in Aloë. Foto: PlantDoctors Eurofins Agro