Nieuwe analyse voor compost

1 oktober 2020 - Glasgroenten

In compost hoort geen plastic. Daarover is iedereen het eens, maar het is moeilijk te analyseren. Een innovatieve methode gebaseerd op beeldherkenning maakt het mogelijk om het oppervlak plastic in cm2 per liter compost te bepalen. Vanaf 5 oktober 2020 biedt Eurofins Agro deze analyse aan: de Oppervlaktebepaling Compost.

In compost die wordt gemaakt van Nederlands groente-, fruit- en tuinafval kan verontreiniging van plastic plastic voorkomen. De huidige analyse van plastic deeltjes in compost op basis van gewichtsprocent droge stof is niet representatief voor de hoeveelheid verontreiniging. Door het lage soortelijk gewicht van plastic zegt dit te weinig over de hoeveelheid verontreiniging met plastics.

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en de Vereniging Afvalbedrijven (VA), samen beheerder van het Keurcompost certificatieschema, zijn een pilot gestart om een nieuwe norm voor plastics voor Keurcompost te ontwikkelen op basis van een oppervlaktebepaling. Deze methode drukt de hoeveelheid plastic in cm2 per liter compost uit. Dit oppervlak wordt via een digitale foto en via software berekend. In Duitsland en Vlaanderen werkt men al jaren met een dergelijke oppervlaktebepaling.

Nieuw pakket

Eurofins Agro introduceert dit najaar het nieuwe pakket Oppervlaktebepaling Compost. Dit onderzoek omvat twee analyses van de oppervlakte van de verontreinigingen:

1. Bepaling van alle verontreinigingen (excl. steentjes) uitgedrukt in cm2 per liter. De verontreinigingen worden getoond door middel van een foto.

2. Analyse van het oppervlakte van alleen de plastic verontreinigingen. Ook hiervan wordt het resultaat in cm2 per liter en met een foto weergegeven.

Foto: Verontreinigingen in compost. Links: glas en metaal, rechts: plastic.

Pilot

De pilot van de BVOR en VA loopt van oktober 2020 tot en met maart 2021. Eurofins Agro ondersteunt de pilot. Keurcompostbedrijven die deelnemen aan de pilot wordt gevraagd om de oppervlaktebepaling tegelijkertijd met de analyse op verontreinigingen aan te vragen. Na een half jaar data verzamelen, zal de Certificeringscommissie Keurcompost kijken naar een normstelling binnen Keurcompost voor deze parameter. De pilot wordt geëvalueerd met gecertificeerde locaties en de betrokken laboratoria.

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice.
E-mail: klantenservice.mest@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1006

Bestel Oppervlaktebepaling